گزارش تخصصی گزراش تخصصی دبیر جغرافیا :جذاب کردن ساعت درس جغرافیا برای دانش آموزان با روش های جدید تدریس 5625

کد فایل 5625 دسته گزارش تخصصی نوع فایل تحقیق تعداد مشاهده 1676 فرمت فایل دانلودی .zip فرمت فایل اصلی DOC تعداد صفحات 26 حجم فایل 653 کیلوبایت 0 0

دانلود

فرمت فایل : word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 26 صفحهفهرست مطالبمقدمه ( بیان مساله و سابقه موضوع ) 4ارزیابی از وضعیت موجود 5اهداف گزارش تخصصی : 6هدف اصلی : 6اهداف جزئی 6جمع آوری اطلاعات 6تجزیه وتحلیل داده ها ( موانع عدم علاقه به درس جغرافیا ) 7نظرات همکاران: 7نظرات دانش آموزان : .. 8اجرای راه حل جدید : .. 9روش اجرا : 9روش تدریس : 10ارزشیابی 13اولین ازرشیابی کلاس: 13ارزیابی بعد اجرای طرح 17نقاط قوت اجرای طرح : 19نتیجه گیری : 21پیشنهاداتی جهت فراگیری بهتر درس جغرافیا: 22کلام آخر : 25منابع قابل استفاده : .. 26 مقدمه ( بیان مساله و سابقه موضوع )یکی از مهم ترین واساسی ترین سوالاتی که در ذهن کارشناسان و معلم های واقعی نقش بسته است ،آن است که چگونه می توان مفاهیم آموزشی را در ذهن مخاطبین نهادینه کرد وهریک از آنان به فراخور تجربه وحوصله خود راه حلی را برای برون رفت از چالش پیش رو پیشنهاد می کنند. ازجمله ،موضوعاتی که مطرح می شود مساله نقش تکنولوژی آموزشی در تسهیل آموزش هاست. این گونه معلمان از برنامه ها ووسایل کمک آموزشی بیشتر از از همکاران خود استفاده می کنندو اغلب خود مبادرت به ساختن ابزارها ووسایل کمک آموزشی می نمایند.چنین معلمانی قادرند از کمترین امکانات بیشترین بهره برداری ها را بنمایند. با توجه به مطالب ذکر شده بنده نیز برای علاقه مند نمودن دانش آموزان سال دوم وسوم دبیرستان به درس جغرافیا 1و2 سعی نموده ام که از روش سخنرانی ومتکلم وحده بودن در کلاس خارج شده واز وسایل کمک آموزشی وتدوین نرم افزار جغرافیا به صورت powerpoint و فیلم آموزشی و انواع روش های مشارکتی استفاده نموده وکلاس فعال وبا نشاط داشته باشم تا دانش آموزان با میل ورغبت بیشتری در کلاس درس حاضر شوند. ارزیابی از وضعیت موجودمساله ای که بنده با آن مواجه شدم وباعث شد که تغییراتی در کلاسم ایجاد کنم هر ساله در پایان هر دو نیم سال (اول ودوم ) از دانش آموزان می خواهم که نقطه نظرات خود را در قالب نظرا ت ، انتقادات و پیشنهادات در مورد روش تدریس بنده ارائه دهند پس از جمع آوری به این نتیجه رسیدم که دانش آموزان سال دوم انسانی که جغرافیا درس تخصصی آنان می باشد نسبت به رشته تجربی وریاضی علاقه کمتری نشان می دهند ونمره ارزشیابی های مستمر آنان در این درس کمتر است به همین دلیل تصمیم گرفتم پژوهشی در این زمینه انجام دهم.- چرا دانش آموزان به درس جغرافیا علاقه چندانی ندارند؟- آیا شیوه تدریس بنده یا دبیران سال های قبل سبب بی انگیزه نمودن آنها به درس جغرافیا شده است؟- عدم آشنایی دانش آموزان به نحوه ی مطالعه این درس ،سبب بی علاقگی آنها به این درس شده است ؟- عدم توجه به ارزشیابی های مستمر وتکوینی در یادگیری درس جغرافیا تاثیر داشته است ؟ – عدم استفاده از وسایل کمک آموزشی درتدریس توسط دبیران موثر بوده است ؟- چگونه می توان دانش آموزان را به درس جغرافیا علاقه مند سازم؟اینها سوالاتی بودند که باید پاسخ آنهارا پیدا کرده وراهکارهای مناسب برای آنها پیدا می کردم. ارزشیابی بخشی از فرایند یاددهی – یادگیری است. همه دست اندرکاران امور آموزشی وتربیتی با کلمه ارزشیابی و امتحان آشنایی دارند . اگر بگوییم که ارزشیابی حلقه مفقوده یادگیری محسوب می شود زیاد به خطا نرفته ایم چرا که از یک نظر ارزشیابی آخرین حلقه از فعالیت های آموزشی معلم وبرنامه درسی محسوب می شود واز نظر دیگر ارزشیابی در روش های فعال تدریس جغرافیا باید مقدم واستمرار دهنده برنامه های درسی وفرایند تدریس شمرده شود. همه گمان می کنند که ارزشیابی مخصوص اندازه گیری دانش ها ومهارت ها ی دانش آموزان از مطالب مطرح شده در کلاس درس است در حالی که ارزشیابی باید شامل برنامه درسی وفعالیت های معلم در کلاس ونحوه تدریس وی نیز می باشد وبه عنوان ابزاری برای درک نقایص برنامه وروند تدریس ویادگیری دانش آموز به کار رود.حال می توان گفت که ارزشیابی بخشی از فرایند یاددهی – یادگیری است وجدا از آن ودر انتهای آن قرار نمی گیرد.اهداف گزارش تخصصی :هدف اصلی :جذاب کردن ساعت درس جغرافیا برای دانش آموزان با روش های جدید تدریساهداف جزئی- چرا دانش آموزان به درس جغرافیا علاقه چندانی ندارند.- آیا شیوه تدریس بنده یا دبیران سال های قبل سبب بی انگیزه نمودن آنها به درس جغرافیا شده است.- عدم آشنایی دانش آموزان به نحوه ی مطالعه این درس ،سبب بی علاقگی آنها به این درس شده است .- عدم توجه به ارزشیابی های مستمر وتکوینی در یادگیری درس جغرافیا تاثیر داشته است .- عدم استفاده از وسایل کمک آموزشی درتدریس توسط دبیران موثر بوده است .- چگونه می توان دانش آموزان را به درس جغرافیا علاقه مند سازم.جمع آوری اطلاعاتپژوهش حاضر دربین دانش آموزان سال دوم وسوم دبیرستان می باشد که در برنامه آموزشی آنها جغرافیا 1 و استان شناسی وجغرافیا 2 گنجانده شده است. امسال هم طبق سالهای قبل برای اینکه بدانم چرا دانش آموزان به درس جغرافیا علاقه کمتری نشان می دهند وچه کار کنم که دانش آموزان از این حالت خارج شوند وبا دید دیگری به این درس نگاه کنند به اهمیت درس جغرافیا پی ببرند ابتدا از خود آنها خواستم که نظرشان را درباره این درس وکلاس بنویسند وبگویند چه انتظاری از کلاس جغرافیا دارند ودوست دارند از چه روشی برای تدریس این درس استفاده شود. بعداز نظر خواهی از دانش آموزان با مشاور وهمکارانم در باره علل بی علاقگی وضعف دانش آموزان در این درس صحبت نمودم سپس از تعدادی از اولیاء دانش آموزان ضعیف دعوت به عمل آمده وعلل بی علاقگی وضعف فرزندشان را نسبت به درس جویا شدم.تجزیه وتحلیل داده ها ( موانع عدم علاقه به درس جغرافیا )پس از بررسی نظرات ومطالعه کتاب ها ومجلات مختلف و همفکری ومشاوره با مشاور در مدرسه وسایر همکاران درباره علت عدم علاقه دانش آموزان به درس جغرافیا به نتایجی دست یافتم که به شرح ذیل می باشد:نظرات همکاران:- نداشتن انگیزه- توجه بیش از حد به مسائل جانبی وحاشیه ای (تفریح ومیهمانی ، شب نشینی و…)- توجه ،علاقه وتحت تاثیر برنامه های تلویزیونی وماهواره ای قرار گرفتن- سطح پایین تحصیلات خانواده- تحت تاثیر محیط قرار گرفتن- نداشتن برنامه ریزی وعدم رسیدگی به موقع به تکالیف نظرات والدین- عدم علاقه به مطالعه- نداشتن انگیزه وهدف- صرف اوقات زیادی از شبانه روز برای دیدن برنامه های تلویزیونی – سطح تحصیلات خانوادهنظر خواهی از دانش آموزان برای من بسیار حائز اهمیت بود به همین دلیل از آنها خواستم که نظرات ،خواسته ها وعلت عدم علاقه شان به درس جغرافیا را بدون نوشتن مشخصاتشان روی برگه ای برایم بنویسند. البته نظر خواهی از دانش آموزان فقط اختصاص به سال دومی ها نداشت بلکه از پایه های بالاتر هم نظر سنجی به عمل آمد. علاوه بر نظر خواهی از کلیه دانش آموزان با چند تن از دانش آموزان ممتاز ودرس خوان ودانش آموزان ضعیف مصاحبه ای ترتیب دادم که مختصری از گزارش به شرح ذیل می باشد.نظرات دانش آموزان :الف- نظر دانش آموزان ممتاز ودرس خوان :-نحوه تدریس دبیر- خشک وبی روح بودن کلاس- ترس ودلهره واضطراب دانش آموزان از پرسش های شفاهی -زمان کم وحجم زیاد درس استان شناسی ب- نظر دانش آموزان ضعیف- نداشتن انگیزه ودرک درست وروشن از آینده- عدم علاقه به مطالعه و عدم آگاهی به نحوه صحیح مطالعه- تحت تاثیر محیط قرار گرفتن- نداشتن علاقه به کلاس ودرس موارد ذکر شده مهمترین مسائل دانش آموزان بود که حالا جزئی از دغدغه های ذهنی من شده بود وباید تا جایی که می توانستم در بهبود وضعیت تلاش می کردم.
منتشر شده در
 • عمومی و متفرقه تحقیق در مورد ادبیات حماسی بلوچ 9426
 • تحقیق در مورد ادبیات حماسی بلوچ ادبیات حماسی بلوچ دانلود تحقیق در مورد ادبیات حماسی بلوچ ادبیات حماسی بلوچ تحقیق مورد ادبیات حماسی بلوچ
 • دانش آموزی(درسی) پاورپوینت در مورد شناخت کسرها (تحقیق دانش آموزی) 7654
 • پاورپوینت در مورد شناخت کسرها (تحقیق دانش آموزی) شناخت کسرها دانلود پاورپوینت در مورد شناخت کسرها (تحقیق دانش آموزی) شناخت کسرها پاورپوینت مورد شناخت کسرها (تحقیق دانش آموزی)
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مبانی نظری وپیشینه پژوهش اهداف آموزش و پرورش دوره ابتدايي 137617
 • مبانی نظری وپیشینه پژوهش اهداف آموزش و پرورش دوره ابتدايي مبانی نظری وپیشینه پژوهش اهداف آموزش و پرورش دوره ابتدايي دانلود مبانی نظری وپیشینه پژوهش اهداف آموزش و پرورش دوره ابتدايي مبانی نظری وپیشینه پژوهش اهداف آموزش پرورش دوره ابتد
 • علوم انسانی پاورپوینت استراتژی نام تجاری و توسعه پایدار چیست؟ 146643
 • نام تجاری توسعه پاورپوینت استراتژی نام تجاری و توسعه پایدار چیست؟
 • عمومی و متفرقه پاورپوینت روش ایفای نقش 59547
 • پاورپوینت روش ایفای نقش روش ایفای نقش دانلود پاورپوینت روش ایفای نقش روش ایفای نقش پاورپوینت ایفای
 • عمومی و متفرقه پاورپوینت ریاضی سوم دبستان تقسیم 144326
 • پاورپوینت ریاضی سوم دبستان تقسیم ریاضی سوم دبستان تقسیم دانلود پاورپوینت ریاضی سوم دبستان تقسیم ریاضی سوم دبستان تقسیم پاورپوینت ریاضی دبستان تقسیم

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *