گزارش تخصصی گزارش تخصصی دبیر کار و فناوری : چگونگی تشویق دانش آموزان به انجام کار گروهی و به دست آوردن مهارت 5621

کد فایل 5621 دسته گزارش تخصصی نوع فایل تحقیق تعداد مشاهده 1882 فرمت فایل دانلودی .zip فرمت فایل اصلی DOC تعداد صفحات 26 حجم فایل 570 کیلوبایت 0 0

دانلود

فرمت فایل : word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 26 صفحهفهرست مطالبچکیده 4مقدمه( طرح موضوع وبیان مساله ) 5ارزیابی از وضع موجود وبیان مساله 6اهداف گزارش تخصصی : 8هدف اصلی : 8اهداف جزئی : 8مقایسه با شاخص : 8مبانی نظری و پیشینه موضوع 8جمع آوری اطالعات 9تجزیه و تحلیل داده ها 11جدول شماره (1 ( 12راه حل های پیشنهادی 11انتخاب راه حل 142 مراحل اجرای راه حل و نظارت بر آن 15سازماندهی 15ارائه موضوع برای کار عملی. 16نتیجه ی فعالیت و قضاوت .. 16ارزیابی بعد از اجرای طرح 11جدول نمرات درس عملی کار وفناوری 11ارزشیابی و تأثیر اقدام جدید و اعتبار یابی 18نقطه قوت : 19نقطه ضعف : 19نتیجه گیری 22پیشنهادها : 21به همکاران محترم پیشنهاد می شود که: 21منابع و مآخذ 22چکیدهطرح گزارش تخصصی حاضر با هدف بهبود عملکرد دانش آموزان در انجام کارگروهی در مهارتهای عملی درس کار و فناوری گردآوری شده است. ابزارهای گردآوری کارهای عملی دانش آموزانی است که به منظور تعیین سطح عالقه و نگرش دانش آموزان به انجام کار گروهی در کارهای عملی کار وفناوری بود که اعتبار آن از سوی صاحب نظران مورد تأیید قرار گرفته است. پس از تجزیه و تحلیل داده ها مشخص گردید که عملکرد دانش آموزان در سطح پایینی قرار دارد. راه حل های اعمال شده در این طرح ضمن بهره گیری از مشارکت ونظرات ذیربطان شامل آموزش مهارت کار گروهی در انجام کار عملی مطرح کردن موضوع با مدیر مدرسه و درخواست کمک از مدرسه بود. پس از انتخاب راه حل ها با ابزارهای استفاده شده در جمع اوری اطالعات به ارزشیابی اقدام پرداختیم که نتایج حاصل کار عملی دانش آموزان نشان می دهد که عملکرد آنها بعد از اجرای طرح بیشتر است.مقدمه ( طرح موضوع وبیان مساله )انسان می تواند با توانایی هایی که خداوند در اختیارش گذاشته و با استفاده از امکانات طبیعی و قدرت تفکر دست به اختراع و خالقیت بزند.استفاده از ابزار و منابع و امکانات طبیعی به دانش و کسب مهارت نیاز دارد و انسان این مهارت ها را به مرور زمان و کسب آموزش و تجربه به دست می آورد. این مهارت ها برای رفع نیازهای زندگی فردی و اجتماعی الزم است. مهارتهای عملی امر آموزش را تسهیل می کند و یادگیری مطالب درسی را با معناتر ، کامل تر و در نتیجه مفیدتر خواهد کرد. آزوبل و برونر به استفاده از وسایل دیداری و شنیداری و کارگاهی تأکید می کردند و معتقد بودند که با استفاده از این وسایل می توان به درجه باالیی از آگاهی و مهارت عملی دست یافت. استفاده ی هم زمان از دروس تئوری و عملی در مدارس و استفاده از وسایل کمک آموزشی در قالب کارگاهی می تواند به بهبود آموزش و یادگیری کامل تر منجر شود. همچنین موفق شدن در ساخت وسیله کارگاهی باعث برخورداری از اراده و اعتماد به نفس قوی، قدرت تصمیم گیری و ابتکار، خالقیت و نوآوری، سالمت فکر و بهداشت روانی، رابطه ی مستقیمی با میزان و چگونگی عزت نفس و احساس خود ارزشمندی فرد دارد. و همچنین امروزه در اصطالح و درمان اختالالت شخصیتی و رفتاری کودکان و نوجوانان نظیر کمرویی و گوشه گیری، لجبازی و پرخاشگری تنبلی و کمرویی به عنوان اولین و مؤثرترین گام به پرورش احساس عزت نفس، تقویت اعتماد به نفس و مهارتهای فردی و اجتماعی آنان می پردازند. مسئله عزت نفس و اعتماد به نفس از اساسی ترین عوامل در رشد مطلوب شخصیت نوجوانان است. نوجوانانی که دارای احساس عزت نفس قابل توجهی هستند نسبت بههمسالان خود در شرایط مشابه، پیشرفت تحصیلی و کارآمدی بیشتری از خود نشان می دهند و افرادی خالق و خودکفا و کارآمد و از دیدگاه روشنتری برخوردار هستند.
منتشر شده در
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیشینه و مبانی نظری اخلاق کاری 67186
 • پیشینه و مبانی نظری اخلاق کاری پیشینه و مبانی نظری اخلاق کاری دانلود پیشینه و مبانی نظری اخلاق کاری پیشینه مبانی نظری اخلاق کاری پیشینه مبانی نظری اخلاق کاری
 • عمومی و متفرقه پاورپوینت ترانزیستور BJT 64607
 • پاورپوینت ترانزیستور BJT ترانزیستور BJT دانلود پاورپوینت ترانزیستور BJT ترانزیستور BJT پاورپوینت ترانزیستور
 • عمومی و متفرقه پاورپوینت اینترنت مهمترین رسانه الکترونیکی جهان کنونی 96174
 • پاورپوینت اینترنت مهمترین رسانه الکترونیکی جهان کنونی اینترنت مهمترین رسانه الکترونیکی جهان کنونی دانلود پاورپوینت اینترنت مهمترین رسانه الکترونیکی جهان کنونی اینترنت مهمترین رسانه الکترونیکی جهان کنونی پاورپوینت اینترنت مهمترین رسانه الکترونیکی
 • دانش آموزی(درسی) دانلود پاورپوینت چرا به مقررات و قوانین نیاز داریم درس سوم مطالعات اجتماعی پایه هفتم دوره اول متوسطه 80615
 • دانلود پاورپوینت چرا به مقررات و قوانین نیاز داریم درس سوم مطالعات اجتماعی پایه هفتم دوره اول متوسطه پاورپوینت چرا به مقررات و قوانین نیاز داریم درس سوم مطالعات اجتماعی پایه هفتم چرا به مقررات و قوانین نیاز داریم پاورپوینت چرا به مقررات و قوانین
 • دانش آموزی(درسی) پاورپوینت در مورد زیست و آزمایشگاه (تحقیق دانش آموزی) 7832
 • پاورپوینت در مورد زیست و آزمایشگاه (تحقیق دانش آموزی) زیست و آزمایشگاه دانلود پاورپوینت در مورد زیست و آزمایشگاه (تحقیق دانش آموزی) زیست آزمایشگاه پاورپوینت مورد زیست آزمایشگاه (تحقیق دانش آموزی)
 • عمومی و متفرقه پاورپوینت یادگیری حرکتی تربیت بدنی و علوم ورزشی فصل اول و دوم ششم و هفتم هشتم و نهم 129517
 • پاورپوینت یادگیری حرکتی تربیت بدنی و علوم ورزشی فصل اول و دوم ششم و هفتم هشتم و نهم یادگیری حرکتی تربیت بدنی و علوم ورزشی فصل اول و دوم ششم و هفتم هشتم و نهم دانلود پاورپوینت یادگیری حرکتی تربیت بدنی و علوم ورزشی فصل اول و دوم ششم و هفتم هشتم و نه

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *