گزارش تخصصی گزارش تخصصی : تشویق دانش آموزان به شرکت در فعالیت ها و کلاس های مکمل و فوق برنامه با روش های مناسب 6065

کد فایل 6065 دسته گزارش تخصصی نوع فایل تحقیق تعداد مشاهده 3441 فرمت فایل دانلودی .zip فرمت فایل اصلی DOC تعداد صفحات 19 حجم فایل 393 کیلوبایت 0 0

دانلود

فرمت فایل : word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 19 صفحهفهرست مطالبچکیده 1نکات کلیدی : 1مقدمه 2توصیف وضعیت موجود و تشخیص مسئله 3اهداف گزارش : 4هدف اصلی : 4اهداف جزئی : 4مقایسه با وضع مطلوب : 4جمع آوری مطالب 4-1پرس و جو از خود دانش آموزان 5-2 گفتگو با معلمان .. 5-3تماس با اولیا دانش آموزان 6-4 مطالعه کتب، مقاﻻت و مجلات مرتبط با این موضوع 6اهداف تهیه فعالیت های مکمل و فوق برنامه 7رویکردهای حاکم بر تهیه این برنامه ها 7کارکردهای مهم فعالیتهای فوقبرنامه 8چگونگی مؤثر ساختن فعالیتهای فوق برنامه در مدارس 9تجزیه، تحلیل و تفسیر اطلاعات 10انتخاب راه جدید به صورت موقت 10اجرای طرح جدید و نظارت بر آن 11ارزیابی بعد از اجرای طرح (نقاط قوت ) 11نقاط ضعف : 12نتیجه گیری 12اعتبار بخشی : 12پیشنهادات 13موارد پیشنهادی فعالیت های مکمل و فوق برنامه : 14منابع و مأخذ 15چکیدهاهمیت وضرورت فعالیت های مکمل وفوق برنامه درمدارس رابایددرنقش آن درجهت اصـلاح یـارفع نواقص ونارسایی های نظام تربیتی دانست.فعالیت های مکمل وفوق برنامه مرزهای یادگیری راگسترش داده بالحاظ رویکردهایی چون یادگیری درخانواده وجامعه ونیزتوسعه مهارت های زنـدگی ، یـادگیری وآموزش راتحت تاثیرقرارداده است.این فعالیت ها دانش آموزان رابه عنـوان یـک محقـق بـه کنکـاش وکشف مفاهیم سوق داده وکاستی های موجـود را جبـران نمـوده وموجـب تقویـت تفکروتعقـل آنـان می گردد. همین طورموجب می شوندآموزش ازانتقال صرف ویکسـویه اطلاعـات ازمعلمـان بـه دانـش آموزان خارج شده ودانش آموزان رابه فضایی علمی وتحقیقی رهنمون گشـته وشـادابی رابـه مدرسـه ارمغان آورند و نیزرابطه ای دوستانه وصمیمانه بین شاگردومعلم ایجادنمایند. فعالیت های مکمل وفوق برنامه به پرورش روحیه اعتمادبه نفس ، هم زیستی ، تحمل آرای دیگران ، سعه صدروسلامت جسمی وروانی دانش آموزمی انجامد.در سال تحصیلی 1395 – 1396 به عنوان مدیر مدرسه ، متوجه شدم که دانش آموزانم هیچ رغبتی به شرکت در فعالیت های فوق برنامه از خود نشان نمی دادند . آنهادر صورت تشکیل کلاس های فوق برنامه به هر بهانه ممکن از آن فرار کرده و یا حاضر به شـرکت نمـی شـدند و فقـط تمایـل بـه بـازی داشتند. این موضوع را با مربی پرورشی مدرسه و همچنین در جلسه شورای معلمان مطرح نمودم کـه آنها نیز به این بی علاقگی دانش آموزان اظهار نمودند در نتیجه این سوال در ذهـنم مطـرح شـد کـه چگونه می توانم این بی علاقگی دانش آموزانم به شرکت در فعالیت های مکمل و فوق برنامـه را حـل نمایم؟ بنده بعد از جمع آوری اطلاعات و مشورت با همکاران راهکارهـایی همچـون انتخـاب مناسـب زمان فوق برنامه ها ،استفاده از روش های متنوع تدریس توسط معلمـان ، پیگیـری والـدین توانسـتم دانش اموزان را به فعالیت ها وکلاس های فوق برنامه ومکمل علاقمند کنم .
منتشر شده در
 • عمومی و متفرقه پاورپوینت در مورد آمار توصيفي 11125
 • پاورپوینت در مورد آمار توصيفي آمار توصيفي دانلود پاورپوینت در مورد آمار توصيفي آمار توصيفي پاورپوینت مورد آمار توصيفي
 • عمومی و متفرقه تحقیق در مورد پرورش نشاء جعبه 26511
 • تحقیق در مورد پرورش نشا جعبه پرورش نشا جعبه دانلود تحقیق در مورد پرورش نشا جعبه پرورش نشا جعبه تحقیق مورد پرورش نشا جعبه
 • عمومی و متفرقه پاورپوینت آناتومي اعصاب محيطي و نخاع 142297
 • پاورپوینت آناتومي اعصاب محيطي و نخاع آناتومي اعصاب محيطي و نخاع دانلود پاورپوینت آناتومي اعصاب محيطي و نخاع آناتومي اعصاب محيطي نخاع پاورپوینت آناتومي اعصاب محيطي نخاع
 • عمومی و متفرقه پاورپوینت رازداري 59748
 • پاورپوینت رازداري رازداري دانلود پاورپوینت رازداري رازداري پاورپوینت رازداري
 • عمومی و متفرقه پاورپوینت استفاده مجدد از پساب 63534
 • پاورپوینت استفاده مجدد از پساب استفاده مجدد از پساب دانلود پاورپوینت استفاده مجدد از پساب استفاده مجدد پساب پاورپوینت استفاده مجدد پساب
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق راهبردهاي حل مسأله ونگرش 155418
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق راهبردهاي حل مسأله ونگرش مبانی نظری و پیشینه تحقیق راهبردهاي حل مسأله ونگرش دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق راهبردهاي حل مسأله ونگرش مبانی نظری پیشینه تحقیق راهبردهاي مسأله ونگرش مبانی نظری پیشینه تحقیق راهبردهاي

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *