گزارش تخصصی گزارش تخصصی : ارتقاء سلامت و بهداشت روانی در دانش آموزان با روش های مناسب 6054

کد فایل 6054 دسته گزارش تخصصی نوع فایل تحقیق تعداد مشاهده 2255 فرمت فایل دانلودی .zip فرمت فایل اصلی DOC تعداد صفحات 28 حجم فایل 653 کیلوبایت 0 0

دانلود

فرمت فایل : word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 28 صفحهفهرست مطالب چکیده: …………………………………………………………………………………………………………………………… 3 .واژه های کلیدی:…………………………………………….……………………………………4 مقدمه : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….4 – پاسخ به نیازهای روانی کودک. …………………………………………………………………………………………………………………………….5 اهداف پژوهش :……………………………………………………………………………………………………………7 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. هدف اصلی :………………………………………………………………………………………………………………..7 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. .اهداف جزئی:……………………………………………………………………………………7 مقایسه با وضع مطلوب :…………………………………………………………………………………………………. 7 .جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………7 تجزیه و تحلیل وتفسیر داده ها: ………………………………………………………………………………………………………………………………9 انتخاب راه حل جدید: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….9. -1اقدامات مؤثرجهت ارضای نیازهای عاطفی وروانی دانش آموزان:……………………………………..10 …………………………………………………………………… -2 اقدامات آموزشی مؤثردرافزایش سطح آگاهی خانواده هاازمسائل تربیتی وپیگیری مشکلات آنان:10 ……………… -3. اقدامات جنبی وفعالیتهای مکمل وشادی آور…………………………………………………………….: 11 -4.استفاده ازفعالیتهای خلاقانه وهنری متنوع ازقبیل نقاشی،کلاژ(وصله گری)،کاردستی وسفالگری:.11 .چگونگی اجرای راه حلهای جدید ونظارت برآنها:………………………………………………..12 ارزیابی بعد از اجرا …………………………………………………………………………………………………………………………………………………16 نقاط قوت اجرای طرح …………………………………………………………………………………………………………………………………………..17 نقاط ضعف :……………………………………………………………………………………………………………….18 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. تجدیدنظرونتایج :…………………………………………………………………………………………………………18 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. .پیشنهادها:………………………………………………………………………………………20 .پیوستها…………………………………………………………………………………………21 .جدول شماره ی»1جدول مربوط به وضعیت خانوادگی دانش آموزان………………………«21 جدول شماره ی»2 جدول مربوط به وضعیت تحصیلی دانش آموزان……………………………………………………………….«22 جدول شماره ی»3 جدول مربوط به مشاغل پدران…………………………………………………………………………………………..«22 منابع ومآخذ: 24چکیده :اینجانب در سال تحصیلی …………………….. به عنوان ………مدرسه …………… مشغول به خدمت بودم مسئلهی موردنظر بنده ،درخطربودن بهداشت وسلامت روانی دانش آموزان به دلیل فشارهـای روانی ناشی ازشرایط نامطلوب اقتـصادی،فرهنـگی وخانوادگی دانش آمــوزان مدرسه بود . دانش آموزان مدرسه هریک مشکلات خاص خود را دارا بوده به گونه ای که نیازهای عاطفی وروانی آنان درمحیط خانواده ،درحد مطلوب ارضاءنشده وبهداشت روانی آنان را درمعرض آسیب قرارداده است .باتوجه به این که تعارضات ،اختلالات ونابسامانیهای روانی درسنین کودکی زمینه سازپیدایش مشکلات اجتماعی وبیماریهای مختلف جسمی وروحی درآینده خواهدبودوبادرنظرگرفتن این مطلب که توجه به سلامت روانی کودکان یکی از اهداف وویژگیهای آموزش وپرورش است؛ بنابراین برای داشتن افرادی سالم وکارآمد وجامعه ای توسعه یافته وموفق ،به ویژه درجوامع امروزی ،توجه به سلامت روانی افراد،حائزاهمیت فراوان است.بادرنظرگرفتن شرایط خاص دانش آموزان وباتوجه به اطلاعات جمع آوری شده درباره ی مسئله ی موردنظرکه ازطریق مصاحبه باهمکاران واولیاءدانش آموزان ،مشاهده ی رفتاردانش آموزان اسنادومدارک وهمچنین مطالعه ی کتب ،مجلات ومقالات آموزشی وپژوهشی ومراجعه به اینترنت گردآوری وتهیه شده بود،راه حل های متفاوتی انتخاب واجراگردید. باتوجه به اطلاعات جمع آوری شده وبادرنظرگرفتن جنسیت وعلایق دانش آموزان، ازفعالیتهای خلاقانه وهنری وبرخی از اقدامات مکمل جهت حل مسئله ی موردنظراستفاده گردیدواقداماتی نیزجهت افزایش آگاهی والدین دراین زمینه انجام گرفت.مدارک وشواهدموجود،دلالت براثرات مثبت وسازنده ی این روشها داشت. لذا ازاین روشها تاپایان سال تحصیلی ، به طورمستمروفعال استفاده گردیدوتصمیم گرفته شد که تجارب موفق این پژوهش دراختیارسایرین نیزقرارداده شود.همچنین مقررشد درسالهای آتی نیزاین روشهاوفعالیتهای هنری دیگر،باتوجه به فواید بی شمارآنهاازجمله تاثیردرسلامت روانی دانش آموزان، ازابتدای سال تحصیلی مورداستفاده ی من وسایرهمکارانم درمدرسه قراربگیرد.
منتشر شده در
 • عمومی و متفرقه تحقیق در مورد موانع و عوامل جذب سرمايه گذاري خارجي 24ص 36853
 • تحقیق در مورد موانع و عوامل جذب سرمايه گذاري خارجي 24ص موانع و عوامل جذب سرمايه گذاري خارجي 24ص دانلود تحقیق در مورد موانع و عوامل جذب سرمايه گذاري خارجي 24ص موانع عوامل جذب سرمايه گذاري خارجي 24ص تحقیق مورد موانع عوامل سرمايه گذاري خارجي
 • عمومی و متفرقه پاورپوینت در مورد شناخت رفتار 10388
 • پاورپوینت در مورد شناخت رفتار شناخت رفتار دانلود پاورپوینت در مورد شناخت رفتار شناخت رفتار پاورپوینت مورد شناخت رفتار
 • عمومی و متفرقه پاورپوینت MPH سیمای اعتیاد و خانواده بهداشت روان واعتیاد 70768
 • پاورپوینت MPH سیمای اعتیاد و خانواده بهداشت روان واعتیاد MPH سیمای اعتیاد و خانواده بهداشت روان واعتیاد دانلود پاورپوینت MPH سیمای اعتیاد و خانواده بهداشت روان واعتیاد MPH سیمای اعتیاد خانواده بهداشت روان واعتیاد پاورپوینت سیمای اعتیاد خانو
 • عمومی و متفرقه پاورپوینت در مورد مهارت كنترل خشم 58032
 • پاورپوینت در مورد مهارت كنترل خشم مهارت كنترل خشم دانلود پاورپوینت در مورد مهارت كنترل خشم مهارت كنترل خشم پاورپوینت مورد مهارت كنترل
 • عمومی و متفرقه تحقیق در مورد تحليل ماتريسي سازه‌ها 39 ص 27638
 • تحقیق در مورد تحليل ماتريسي سازه‌ها 39 ص تحليل ماتريسي سازه‌ها 39 ص دانلود تحقیق در مورد تحليل ماتريسي سازه‌ها 39 ص تحليل ماتريسي سازه‌ها تحقیق مورد تحليل ماتريسي سازه‌ها
 • عمومی و متفرقه پاورپوینت ارتقاء بهره‌وري نيروي کار 140420
 • پاورپوینت ارتقا بهره‌وري نيروي کار ارتقا بهره‌وري نيروي کار دانلود پاورپوینت ارتقا بهره‌وري نيروي کار ارتقا بهره‌وري نيروي کار پاورپوینت ارتقا بهره‌وري نيروي

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *