مبانی نظری و پیشینه تحقیق مبانی نظری و پیشینه الگوي تعالي سازماني و سرآمدي 160661

کد فایل 160661 دسته مبانی نظری و پیشینه تحقیق نوع فایل تحقیق تعداد مشاهده 906 فرمت فایل دانلودی .zip فرمت فایل اصلی .docx تعداد صفحات 67 حجم فایل 0 بایت 0 0

دانلود

لینک دانلود و خرید پایین دسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 67 صفحه قسمتی از متن word (..docx) :  ‏2-1- ‏مقدمه ‏19‏2-2- ‏تار‏ی‏خچه ‏21‏2-3- ‏معرفي‏ ‏مدل‌ها‏ي‏ ‏سرآمدي ‏25‏2-3-1- ‏مدل‏ ‏جايزه‏ ‏دمينگ ‏25‏2-3-1- 1- ‏انواع‏ ‏جايزه‏ ‏دمينگ ‏26‏2-3-1-2- ‏معيارها‏ی‏ ‏مدل‏ ‏دمينگ ‏26‏2‏-3-2- ‏مدل‏ ‏جايزه‏ ‏مالکوم‏ ‏بالدريچ ‏27‏2-3-3- ‏مدل‏ ‏جايزه‏ ‏کيفيت‏ ‏اروپا‏ (EFQM‏) ‏29‏2-3-3-1- ‏و‏ی‏را‏ی‏ش‏ 2010 EFQM ‏2-3-3-2- ‏روزشمار‏ ‏مدل‏ EFQM‏ ‏در‏ ‏ی‏ک‏ ‏نگاه ‏31‏2-3-3-3-‏تغ‏یی‏رات‏ ‏اصل‏ی‏ ‏در‏ ‏عناو‏ی‏ن‏ ‏توانمندسازها‏ ‏ونتا‏ی‏ج‏ ‏و‏ی‏را‏ی‏ش‏ ‏ها‏ی‏ 2003 ‏و‏2010 ‏32‏2-3-3-4- ‏معرف‏ی‏ ‏محورها‏ی‏ ‏مدل‏ ‏جايزه‏ ‏ملي ‏كيفيت‏ ‏اروپا(EFQM) ‏35‏2-4- ‏ارکان‏ ‏مدل‌ها‏ی‏ ‏تعال‏ی‏ ‏سازمان‏ی‏ (EFQM‏) ‏37‏2-4-1- ‏توانمند‏ ‏سازها ‏37‏2-4-2- ‏نتا‏ی‏ج ‏51‏2-5- ‏دلايل‏ ‏استفاده‏ ‏سازمان‌ها‏ ‏از‏ ‏مدل‏ EFQM ‏60‏2-6- ‏درچه‏ ‏سازمان‌ها‏ي‏ی EFQM‏ ‏بكار‏ ‏گرفته‏ ‏شده‏ ‏است؟ ‏60‏2-7- ‏مدل‏ ‏تعال‏ی‏ ‏سازمان‏ی‏ ‏در‏ ‏ايران ‏62‏2-8- ‏معرفي‏ ‏اصول‏ 8 ‏گانه‏ ‏بنيادين‏ ‏تعالي‏ (‏مدل‏ 2003) ‏64‏2-9- ‏معرفي‏ ‏اصول‏ 8 ‏گانه‏ ‏بنيادين‏ ‏تعالي‏ (‏و‏ی‏را‏ی‏ش‏ 2010) ‏70‏2-10- ‏مطالعات‏ ‏انجام‏ ‏شده‏: ‏72‏2-10-1- ‏تحقيقات‏ ‏داخلي‏ : ‏72‏2-10-1-1‏جلودار‏ ‏ممقاني‏ (1385) ‏73‏2-10-1-2-‏قمصري،‏ ‏بهبود‏ ‏روش‌ها‏ي‏ ‏كار‏ ‏وبهره‏ ‏وري‏ ‏سازماني‏ ‏براساس‏ ‏اصول‏ ‏الگو ‏73‏2-10-1-3- ‏شركت‏ ‏قطعه‏ ‏ساز‏ ‏وابسته‏ ‏به‏ ‏صنعت‏ ‏خودرو‏ ‏اظهار‏ ‏نامه‏ EFQM‏ ‏سال‏ 1385 ‏74‏2-10-2- ‏مطالعات‏ ‏خارج‏ی ‏74‏2-10-2-1- ‏مطالعه‏ ‏مورد‏ی‏ ‏شرکت‏ ‏موتورولا ‏76‏2-10-2-2- ‏دون‏ ‏ل‏ی‏زبرن‏ ‏ا‏ی‏رلند‏ ‏76‏2-10-2-3- ‏شركت‏ ‏ان‏ ‏اس‏ ‏كي‏ (‏انگلستان‏) ‏76‏2-10-2-4- ‏بالتر‏ ‏وبندل‏ (2005)‏، ‏77‏2-10-2-4-‏شرکت‏ ‏نوکيا‏ (NOKIA‏) ‏77‏2-11- ‏ارز‏ی‏اب‏ی‏ ‏عملکرد‏ ‏شرکت‌ها ‏79‏2-1- مقدمه‏ ‏مدل‌های تعالی سازمانی ابزاری جامع و مناسب برای سنجش عملکرد سازمان بشمار می‌آیند که کنترل و بهبود را تسهیل می‏‌‏کنند، ‏سازمان‌ها به‏ ‏دنبال رشد و پیشرفت می‏‌‏باشند و برای ارزیابی میزان موفقیت سازمان در دست‌یابی به اهداف باید سازمان را بر اساس چشم انداز,‏ ‏است‏ر‏اتژی,‏ ‏برنامه‌های استراتژیک و اهداف بلند مدت مورد ارزیابی قرار داد.‏ ‏دیگر نمی توان سازمان را بر اساس نتیجه‏‌‏ی نهایی آن مورد سنجش قرار داد.‏ ‏از آنجا که یک محصول نهایی به تنهایی بیان گر نحوه‏‌‏ی عملکرد سازمان نیست،‏ ‏برای ارزیابی کیفی سازمان باید نتایج و فرایند‌ها را در کنار هم مورد توجه قرار داد‏ ‏(فوینتس و همکاران،2004)‏مدل تعالی سازمانی چارچوبی روشمند برای ارزیابی عملکرد سازمان‌ها در دو حوزه ی فرایند‌ها و نتایج حاصل از این فرایند‌هاست‏ ‏(اسپاین،و سیک 1999).‏در نتیجه مدل تعالی سازمانی مدلی مناسب برای ارزیابی عملکرد کیفی سازمان است.دستاورد‌های حاصل از ارزیابی در این مدل شامل نقاط قوت سازمان و زمینه‌های قابل بهبود آن که برای دست‌یابی بهبود فهرستی از برنامه‌های اولویت بندی شده را نیز پیشنهاد می‌کند.( اسپاین،سیک 1999).‏این ابزارها با توجه به دسته بندی سیمونز از اهرم‌های کنترل در دسته سیستهای کنترل تشخیصی جای می‌گیرد (سیمونز، 1988) بررسیها هم نشان می دهد استفاده از مدل‌های تعالی سازمانی در بهبود عملکرد سازمان‌ها موثر بوده است (کریستین سن، جول 1999) با توجه به قوت اینگونه مدل‌ها بسیاری از کشورها از مدل تعالی سازمانی به عنوان مبنایی برای تدوین جایزه‌های کیفیت و بهره وری در سطح ملی استفاده کرده اند که مقیاسی را برای مقایسه شرکت‌ها در سطح ملی دست می دهد (مشبکی، اصغر 1385) در سال‌های اخیر در کشور ما نیز این ابزارها اقبال ویژه ای یافته اند و سازمان‌های ایرانی هم ( مانند شرکت‌های خودرویی وفولادی ) مدل تعالی بنیاد کیفیت اروپا (مدلEFQM‏)را که متداولترین مدل‌های تعالی در سطح جهان است(هیکز، 1997) به عنوان مبنای سنجش و مقایسه عملکرد و کارایی خود مورد استفاده قرار داده اند‏با گذشت زمان و اهمییت یافتن مفاهیم مدیریت کیفیت فراگیر و سرمایه‌های انسانی، ابعاد دیگری هم در نظام‌های سنجش عملکرد مورد توجه قرارگرفت. ازاینرو تلاش‌هایی درراستای جستجوی کیفیت درهمه ‏سطوح سازمان وهمه بخش‌های زنجیره ارزش انجام گرفت که ‍‍‍پیدایش استانداردهای سری ایزو9000 دستاورد چنین دیدگاهی بود. هرچند با پیچیده تر شدن فضای کسب و کار، سازمان‌های نیازمند سازو کارهای جامع تری بودند (تیلر، 1995) و (مونستد، نونز، 2000)‏مدل‌های تعالی سازمانی با هدف اندازه‌گیری عملکرد کلان سازمان همراه با نگرش فراگیر به تمامی ابعاد سازمان و در بر گرفتن همه ذی نفعان ابداع شدند. نمونه ای از این مدل‌ها، جایزه دمینگ در آسیا، مدل مالکوم بالدریچ در آمریکا ومدل EFQM‏ است، جوایز کیفیت بسیاری در سراسر دنیا با الهام از این مدل‌ها توسعه یافته اند. شایان ذکر است از آنجا که گستره فعالیت سازمان‌ها جهانی شده وهمگی از شرایط کم وبیش همانندی در رقابت برخودارند، این مدل‌ها نیز در ویرایش‌های تازه خود تا اندازه زیادی همگرا شده اند و مفاهیم وارزش‌هایی که به کار می‌گیرند به همدیگر نزدیک شده است (نجمی، منوچهر و حسینی سیروس، 1382)‏در ایران با توجه به همکاریهای اقتصادی وتجاری با کشورهای اروپایی و همچنین جامعیت مدل EFQM‏در طراحی جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی ازاین مدل بهره گرفته شد و سازمان‌ها نیز همین مدل را به کار می‌گیرند. 
منتشر شده در
 • عمومی و متفرقه بیماریهای خوش خیم کولون 89304
 • بیماریهای خوش خیم کولون بیماریهای خوش خیم کولون دانلود بیماریهای خوش خیم کولون بیماریهای خوش خیم کولون بیماریهای کولون
 • عمومی و متفرقه پاورپوینت در مورد کلیات ایمنی و بهداشت حرفه ای 12280
 • پاورپوینت در مورد کلیات ایمنی و بهداشت حرفه ای کلیات ایمنی و بهداشت حرفه ای دانلود پاورپوینت در مورد کلیات ایمنی و بهداشت حرفه ای کلیات ایمنی بهداشت حرفه پاورپوینت مورد کلیات ایمنی بهداشت حرفه
 • عمومی و متفرقه پاورپوینت بلوغ سازمانی در مدیریت پروژه های فناوری اطلاات 142792
 • پاورپوینت بلوغ سازمانی در مدیریت پروژه های فناوری اطلاات بلوغ سازمانی در مدیریت پروژه های فناوری اطلاات دانلود پاورپوینت بلوغ سازمانی در مدیریت پروژه های فناوری اطلاات بلوغ سازمانی مدیریت پروژه های فناوری اطلاات پاورپوینت بلوغ سازما
 • عمومی و متفرقه پاورپوینت پيشگيری از اعتياد در خانواده 145923
 • پاورپوینت پيشگيری از اعتياد در خانواده پيشگيری از اعتياد در خانواده دانلود پاورپوینت پيشگيری از اعتياد در خانواده پيشگيری اعتياد خانواده پاورپوینت پيشگيری اعتياد خانواده
 • عمومی و متفرقه پاورپوینت انتخابات 65018
 • پاورپوینت انتخابات انتخابات دانلود پاورپوینت انتخابات انتخابات پاورپوینت انتخابات
 • دانش آموزی(درسی) پاورپوینت در مورد مبحث انواع ترکیبات آلی (تحقیق دانش آموزی) 7548
 • پاورپوینت در مورد مبحث انواع ترکیبات آلی (تحقیق دانش آموزی) مبحث انواع ترکیبات آلی دانلود پاورپوینت در مورد مبحث انواع ترکیبات آلی (تحقیق دانش آموزی) مبحث انواع ترکیبات آلی پاورپوینت مورد مبحث انواع ترکیبات (تحقیق دانش آموزی)

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *