مبانی نظری و پیشینه تحقیق مبانی نظری و پیشینه ادراک تعارض و روش های مدیریت آن 160656

کد فایل 160656 دسته مبانی نظری و پیشینه تحقیق نوع فایل تحقیق تعداد مشاهده 998 فرمت فایل دانلودی .zip فرمت فایل اصلی .docx تعداد صفحات 81 حجم فایل 0 بایت 0 0

دانلود

لینک دانلود و خرید پایین دسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 81 صفحه قسمتی از متن word (..docx) :   ‏2-1مقدمه ‏…………………………………………………………………………………………….‏…………… 20‏2-2 بخش اول : مدیریت تعارض …………………………………………………………………..‏……………. 21‏ ‏2-‏2‏-‏1 تعریف تعارض …………………………………………………………………………‏……………. 21‏ ‏2-‏2-2 ضرورت وجود تعارض ………………………………………………………………….‏…………… 23 ‏ ‏2-‏2-3 سیر تکاملی‏ ‏اندیشه تعارض ……………………………………………………………..‏………….. 25 ‏ ‏2-‏2-3-1 نظریه سنتی تعارض ……………………………………………………………‏………….. 25‏ 2‏-‏2-3-2 نظریه روابط انسانی …………………………………………………….‏……..‏…………… 25‏ ‏2-‏2-3-3 نظریه تعاملی …………………………………………………………………..‏…………… 25 ‏ ‏2-‏2-4 مقایسه نگرش ها نسبت به تعارض ………………………………………………………‏……………. 27‏ ‏2-‏2-5 ماهیت تعارض ……………………………………………………………………………‏…………….. 28 ‏ ‏2-‏2-6 زیان های ناشی از تعارض ……………………………………………………………….‏……………..29‏ ‏2-‏2-6-1 هدر رفتن وقت و انرژی سازمان ……………………………………………..‏…………….. 29‏ ‏2-‏2-6-2 قضاوت نادرست ……………………………………………………………….‏………………30 ‏ ‏2-‏2-6-3 اثرات زیان بار بر بازنده ……………………………………………………..‏……………… 30 ‏ ‏2-‏2-6-4 هماهنگی ضعیف ………………………………………………………………..‏……………….30 ‏ ‏2-‏2-7 سطوح تعارض ………………………………………………………………………….‏……………….31‏ 2-2-7-1 تعارض درون فردی ……………………………………………………………‏……………… 31‏ 2-2-7-2 تعارض میان فردی …………………………………………………………….‏……………… 31‏ 2-2-7-3 تعارض درون گروهی …………………………………………………………‏……………… 31‏ 2-2-7-4 تعارض میان گروهی …………………………………………………………..‏……………… 32‏ 2-2-7-5 تعارض میان سازمانی ………………………………………………………..‏……………….. 33‏ ‏2-‏2-8 منابع تعارض ………………………………………………………………………….‏………………… 34 ‏ ‏2-‏2-9 دلایل تعارض ………………………………………………………………………..‏………………… 35‏ ‏2-‏2-10 الگوی تعارض بین گروه ها در سازمان …………………………………………‏…………………..35 ‏ 2-2-11 فرایند تعارض ………………………………………………………………………‏……………….. 36‏ 2-2-11-1 مرحله اول : مخالفت های بالقوه ………………………………………..‏……………….. 37‏ 2-2-11-1-1 ارتباطات …………………………………………………….‏……………….. 38‏ 2-2-11-1-2 ساختار ………………………………………………………..‏……………….. 38‏ 2-2-11-1-3 متغییرهای شخصی ………………………………………….‏……………….. 39‏ 2-2-11-2 مرحله دوم : بروز تعارض ………………………………………………‏………………… 40‏ 2-2-11-3 مرحله سوم : نیت یا قصد ………………………………………………..‏………………… 41‏ 2-2-11-4 مرحله چهارم : رفتار …………………………………………………….‏………………… 41‏ 2-2-11-5 مرحله پنجم : ره آوردها (نتایج) ………………………………………..‏………………… 42‏ 2-2-11-5-1 نتیجه های سازنده تعارض …………………………………‏…………………. 43‏ 2-2-11-5-2 نتیجه های ویرانگر تعارض…………………………………‏……………‏……‏. 43‏ 2-2-11-5-3 وجه تمایز تعارض سازنده و ویرانگر …………………‏…………‏…… 44‏ 2-2-11-5-4 ایجاد تعارض سازنده …………………………………………‏………………. 45‏ 2-2-12 فنون رفع تعارض ویرانگر ………………………………………………………..‏………………… 46‏ 2-2-12-1 اهداف فراگیر …………………………………………………………….‏………………… 46‏ 2-2-12-2 کاهش وابستگی دوطرفه بین واحدها ……………………………………‏………………… 47‏ 2-2-12-3 توسعه منابع ………………………………………………………………‏…………………. 47‏ 2-2-12-4 حل مس‏أ‏له به صورت دوطرفه ………………………………………….‏………………..‏.. 48‏ 2-2- 12-5 سیستم های استیناف …………………………………………………..‏……………..‏…. 49‏ 2-2-12-6 اختیار رسمی ……………………………………………………………‏………………….. 50‏ 2-2-12-7 افزایش روابط متقابل ……………………………………………………‏………………….. 51‏ 2-2-12-8 معیارها و سیستم های پاداش سازمانی …………………………………‏………………….. 51‏ 2-2-12-9 ادغام واحدهای متعارض ………………………………………………‏…………………… 52‏ 2-2-13 فنون ایجاد تعارض سازنده ……………………………………………………..‏…………………… 52‏ 2-2-13-1 ارتباطات ………………………………………………………………‏…………………… 52‏ 2-2-13-2 عدم تجانس ……………………………………………………………‏……………………. 53‏ 2-2-13-3 رقابت …………………………………………………………………‏…………………… 53‏ 2-2-14 رابطه بین تعارض و سایر عوامل …………………………………………….‏……………………. 54‏ 2-2-14-1 رابطه بین تعارض ، و خلاقیت و نوآوری …………………………..‏…………………….. 54‏ 2-2-14-2 رابطه بین تعارض و عملکرد گروه …………………………………‏…………………….. 55‏ 2-2-14-3 رابطه بین تعارض و علاقه اعضای گروه ………………………….‏…………………….. 56‏ 2-2-14-4 رابطه بین تعارض و رضایت شغلی ………………………………..‏……………………… 56‏ 2-2-14-5 رابطه بین تعارض و کیفیت تصمیمات ……………………………..‏……………………… 57‏ 2-2-14-6 رابطه بین تعارض و اعضای ناهمگون ……………………………‏………………………. 57‏ 2-2-14-7 رابطه بین تعارض و شخصیت ……………………………………..‏………………………. 58 
منتشر شده در
 • عمومی و متفرقه پاورپوینت در مورد اختلالات ناشي از کمبود يد 58714
 • پاورپوینت در مورد اختلالات ناشي از کمبود يد اختلالات ناشي از کمبود يد دانلود پاورپوینت در مورد اختلالات ناشي از کمبود يد اختلالات ناشي کمبود پاورپوینت مورد اختلالات ناشي کمبود
 • عمومی و متفرقه پاورپوینت شبکه های بی سیم 1 143665
 • پاورپوینت شبکه های بی سیم 1 شبکه های بی سیم 1 دانلود پاورپوینت شبکه های بی سیم 1 شبکه های سیم پاورپوینت شبکه
 • عمومی و متفرقه پاورپوینت در مورد آلیاژهای پایه کبالت و سوپر آلیاژهای آن 10449
 • پاورپوینت در مورد آلیاژهای پایه کبالت و سوپر آلیاژهای آن آلیاژهای پایه کبالت و سوپر آلیاژهای آن دانلود پاورپوینت در مورد آلیاژهای پایه کبالت و سوپر آلیاژهای آن آلیاژهای پایه کبالت سوپر آلیاژهای پاورپوینت مورد آلیاژهای پایه کبالت سوپر آلیاژهای
 • عمومی و متفرقه پاورپوینت در مورد گردش مواد 80585
 • پاورپوینت در مورد گردش مواد گردش مواد دانلود پاورپوینت در مورد گردش مواد گردش مواد پاورپوینت مورد گردش مواد
 • عمومی و متفرقه تحقیق در مورد توضیح مختصری درباره شکتهای سهامی عام 27891
 • تحقیق در مورد توضیح مختصری درباره شکتهای سهامی عام توضیح مختصری درباره شکتهای سهامی عام دانلود تحقیق در مورد توضیح مختصری درباره شکتهای سهامی عام توضیح مختصری درباره شکتهای سهامی عام تحقیق مورد توضیح مختصری درباره شکتهای سهامی
 • دانش آموزی(درسی) پاورپوینت در مورد مبحث ﻣﻮاد ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺎ (تحقیق دانش آموزی) 6916
 • پاورپوینت در مورد مبحث ﻣﻮاد ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺎ (تحقیق دانش آموزی) مبحث ﻣﻮاد ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺎ دانلود پاورپوینت در مورد مبحث ﻣﻮاد ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺎ (تحقیق دانش آموزی) مبحث ﻣﻮاد ﭘﯿﺮاﻣﻮن پاورپوینت مورد مبحث ﻣﻮاد ﭘﯿﺮاﻣﻮن (تحقیق دانش آموزی)

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *