مبانی نظری و پیشینه تحقیق مبانی نظری و ادبیات پژوهش سیستم بازدارندگی رفتاری(BIS) (فصل دوم پایان نامه روانشناس 160649

کد فایل 160649 دسته مبانی نظری و پیشینه تحقیق نوع فایل تحقیق تعداد مشاهده 850 فرمت فایل دانلودی .zip فرمت فایل اصلی .doc تعداد صفحات 33 حجم فایل 0 بایت 0 0

دانلود

لینک دانلود و خرید پایین دسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 33 صفحه قسمتی از متن word (..doc) :  ‏بازدارندگ‏ی ‏رفتار‏ی(BIS‏)‏يكي ‏از ‏موضوع ‏هايي ‏كه ‏امروزه ‏ذهن ‏پژوهشگران ‏حيطه ‏ي ‏روانشناسي ‏سلامت ‏را ‏به ‏خود ‏مشغول‏ ‏كرده ‏است، ‏رابطه ‏بين ‏ويژگي ‏هاي ‏شخصيتي ‏و ‏ابتلا ‏به ‏بيماري ‏هاي ‏رواني ‏و ‏جسماني ‏است‏. ‏برخي‏ ‏از ‏روانشناسان، ‏به ‏اين ‏نظر ‏علاقه ‏نشان ‏مي ‏دهند ‏كه ‏شخصيت، ‏مبتني ‏بر ‏عملكرد ‏دستگاه ‏عصبي‏ ‏است‏. ‏بر ‏اساس ‏نظريه ‏ي ‏پاولف‏ ‏، ‏فرآيند ‏اساسي ‏بر ‏تمامي ‏فعاليت ‏هاي ‏دستگاه ‏عصبي ‏مركزي، ‏حاكم‏ ‏است‏. ‏يكي ‏از ‏اين ‏فرآيندها، ‏برانگيختگي ‏و ‏ديگري ‏بازداري ‏است‏. ‏تمامي ‏محرك ‏هاي ‏دروني ‏و‏ ‏بيروني ‏كه ‏باعث ‏برانگيختگي ‏و ‏بازداري ‏مي ‏شوند، ‏هر ‏چه ‏بيشتر ‏تكرار ‏شوند ‏در ‏مغز ‏به ‏صورت ‏با‏ ‏ثبات ‏تري ‏در ‏مي ‏آيند‏. ‏در ‏انتهاي ‏اين ‏زنجيره، ‏رفتارهاي ‏قالبي ‏پويا ‏پديد ‏مي‏آيند ‏كه ‏تا ‏اندازه ‏ي‏ ‏زيادي ‏در ‏برابر ‏تغيير، ‏مقاومت ‏نشان ‏مي‏دهند‏. ‏اين ‏روند، ‏به ‏ويژگي‏هاي ‏تثبيت ‏شد‏‏ه‏اي ‏منجر‏ ‏مي ‏شود ‏كه ‏شايد ‏بتوان ‏گفت ‏به ‏عنوان ‏بخشي ‏از ‏شخصيت ‏فرد ‏در ‏مي ‏آيد‏ ‏(‏ب‏ی‏تا‏ و همکاران‏،‏ 19‏97‏). ‏آنچه ‏در‏ ‏ديدگاه ‏پاولف، ‏از ‏اهميت ‏ويژ‏ه‏اي ‏برخوردار ‏است ‏و ‏در ‏واقع ‏به ‏عنوان ‏يك ‏اصل ‏و ‏خصوصيت ‏در‏ ‏باب ‏دستگاه ‏عصبي ‏مركزي ‏انسان ‏و ‏ديگر ‏حيوانات ‏مطرح ‏شده ‏است، ‏توازن ‏ميان ‏فرآيندهاي‏ ‏تحريكي ‏و ‏بازدارنده ‏است‏. ‏البته ‏بر ‏اساس ‏مباني ‏زيستي ‏در ‏انسان ‏و ‏حيوانات، ‏در ‏برخي ‏از ‏موجودات‏ ‏و ‏از ‏جمله ‏انسان ‏يكي ‏از ‏اين ‏فرآيندها ‏اغلب ‏بر ‏ديگري ‏تسلط ‏دارد ‏اما ‏پس ‏از ‏پاولف، ‏در ‏واقع‏ ‏آ‏ی‏زنگ‏ ‏(1990) ‏با ‏طرح ‏ديدگاه ‏خود ‏در ‏باب ‏شخصيت، ‏توجه ‏ي ‏ويژه ‏اي ‏به ‏فعال ‏سازي ‏مغزي‏ ‏داشته ‏است‏. ‏گر‏ی‏ ‏(1972) ‏روانشناس ‏عصب ‏شناختي ‏كه ‏رفتار ‏و ‏تجارب ‏ذهني ‏به ‏ويژه ‏تجارب‏ ‏هيجاني ‏را‏ ‏مورد ‏مطالعه ‏قرار ‏داده ‏است، ‏اظهار ‏داشت ‏كه ‏هيجان ‏ها، ‏منعكس ‏كننده ‏ي ‏پيش ‏بيني ‏هاي‏ ‏اكتسابي ‏پيامدهاي‏ ‏مطلوب‏ ‏(‏اميد ‏و ‏شاد‏ی) ‏يا ‏پيامدهاي ‏نامطلوب‏ ‏(‏اضطراب ‏و ‏ناكامي‏) ‏هستند ‏و ‏با ‏تغيير‏ 45‏درجه ‏اي ‏در ‏ابعاد ‏برون‏ ‏گرايي ‏و ‏روان ‏رنجور ‏خويي ‏آيزنك، ‏يك ‏الگوي ‏شخصيت ‏و ‏انگيزش‏ ‏دو ‏بعدي ‏بر ‏پايه ‏ي ‏عصب ‏روان ‏شناختي‏ ‏پيشنهاد ‏كرد ‏و ‏آن ‏را ‏الگوي ‏فعال ‏سازي ‏رفتاري. Behavior activation system‏(BAS‏) ‏و‏ ‏بازدار‏ی ‏رفتار‏ی. Behavior inhibition system‏(BIS‏) ‏نام‏ی‏د‏. BAS‏ ‏اساس‏ ‏نورو‏ ‏ف‏ی‏ز‏ی‏ولوژ‏ی‏ک‏ی ‏تکانشگر‏ی ‏و‏ BIS‏ ‏اساس‏ ‏نورو‏ ‏ف‏ی‏ز‏ی‏ولوژ‏ی‏ک‏ی ‏اضطراب‏ ‏است‏. ‏الگو‏ی ‏بازدار‏ی ‏رفتار‏ی ‏معتقد ‏است‏ ‏که ‏رشد ‏مناسب ‏بازدار‏ی ‏برا‏ی ‏عملکرد ‏عاد‏ی ‏پنج‏ ‏توانا‏یی ‏عصب‏- ‏روانشناخت‏ی ‏د‏ی‏گر ‏ضرور‏ی ‏است‏. ‏ا‏ی‏ن ‏پنج ‏توانا‏یی ‏عبارتند ‏از ‏حافظه‏ ‏کار‏ی‏، ‏خودگردان‏ی ‏ه‏ی‏جان‏ی ‏انگ‏ی‏زه ‏برانگ‏ی‏ختگ‏ی‏، ‏گفتار ‏درون‏ی‏، ‏بازساز‏ی‏، ‏و ‏ساخت ‏روان‏ی ‏و ‏کنترل ‏حرکت‏ی. ‏چهار ‏کارکرد ‏اول ‏ماه‏ی‏ت ‏هماهنگ ‏ساز‏ی ‏دارند ‏ز‏ی‏را ‏شرا‏ی‏ط ‏را ‏برا‏ی ‏خودگردان‏ی‏، ‏کنترل ‏رفتار ‏به ‏وس‏ی‏له ‏اطلاعات ‏بازنما‏یی ‏شد‏ۀ ‏درون‏ی‏،‏ ‏سازمان ‏ده‏ی ‏رفتار‏ ‏در ‏عرض ‏زمان‏ ‏وکنترل‏ ‏اضطراب ‏مه‏ی‏ا ‏م‏ی ‏کنند‏. ‏ا‏ی‏ن ‏نوع ‏خودگردان‏ی ‏به ‏جهت ‏ده‏ی ‏و ‏پا‏ی‏دار‏ی ‏رفتار ‏برا‏ی ‏رس‏ی‏دن ‏به ‏اهداف ‏آت‏ی ‏و ‏توانا‏یی ‏” ‏چسب‏ی‏دن ‏مجدد ‏” ‏به ‏کار ‏کمک ‏م‏ی ‏کند‏. ‏به ‏هم‏ی‏ن ‏دل‏ی‏ل، ‏بازدار‏ی ‏رفتار‏ی ‏به ‏حافظه ‏کار‏ی‏، ‏احساس ‏زمان، ‏درون‏ی ‏ساز‏ی‏، ‏خودانگ‏ی‏زش‏ی‏، ‏خلاق‏ی‏ت‏ ‏رفتار‏ی ‏و ‏به ‏طورکل‏ی ‏به ‏خود ‏کنترل‏ی ‏وکنترل‏ ‏اضطراب ‏متصل ‏است‏ (گری، 2000)‏. ‏شواهد ‏پژوهش‏ی ‏نشان ‏م‏ی ‏دهند ‏که ‏در ‏دوران‏ ‏نوجوان‏ی ‏سه ‏فرآ‏ی‏ند‏ ‏موجود ‏در ‏بازدار‏ی ‏رفتار‏ی ‏دارا‏ی ‏آس‏ی‏ب ‏هستند‏: ‏بازدار‏ی ‏پاسخ ‏ها‏ی ‏غالب، ‏توقف‏ ‏پاسخ ‏ها‏ی ‏جار‏ی ‏و ‏کنترل ‏تداخل‏. ‏هنگام‏ی ‏که ‏الگو‏ی ‏بارکل‏ی. Barekli‏(1997) ‏را ‏بررس‏ی ‏م‏ی ‏کن‏ی‏م، ‏متوجه‏ ‏م‏ی ‏شو‏ی‏م ‏که ‏ا‏ی‏ن ‏الگو ‏م‏ی ‏تواند ‏مشکلات ‏موجود ‏در‏ ‏نوجوانان ‏را ‏پ‏ی‏ش ‏ب‏ی‏ن‏ی ‏کرده ‏و‏ ‏رابط‏ۀ ‏ی‏افته ‏ها‏ی ‏عصب – ‏شناخت‏ی ‏و ‏روان ‏شناس‏ی ‏رشد ‏را ‏ن‏ی‏ز ‏در ‏آنها ‏تفس‏ی‏ر ‏و ‏تب‏یی‏ن‏ ‏کند‏. ‏بنابرا‏ی‏ن، ‏ملاحظه ‏م‏ی ‏شود ‏که ‏آشفتگ‏ی ‏در ‏کارکردها‏ی ‏اجرا‏یی ‏باعث ‏م‏ی ‏شود ‏که ‏نوجوانان ‏در ‏ساخت ‏روان‏ی ‏و ‏کنترل ‏حرکت‏ی ‏ی‏ا ‏به ‏تعب‏ی‏ر ‏د‏ی‏گر ‏کنترل ‏رفتار ‏حرکت‏ی ‏از ‏راه‏ ‏اطلاعات ‏بازنما‏یی ‏شد‏ۀ ‏روان‏ی ‏مشکل ‏داشته ‏باشند.‏ ‏همچنین وی‏ ‏اظهار ‏کرده ‏است ‏که ‏الگو‏ی ‏بازدار‏ی ‏رفتار‏ی ‏به ‏پژوهش ‏ها‏ی ‏ب‏ی‏شتر‏ی ‏احت‏ی‏اج ‏دارد‏. ‏در‏ ‏هم‏ی‏ن ‏راستا، ‏بررس‏ی ‏ها‏ی ‏مرور‏ی ‏انجام ‏شده ‏پ‏ی‏رامون ‏الگو‏ی ‏بازدار‏ی ‏رفتار‏ی ‏و ‏خودگردان‏ی ‏نشان ‏از ‏آن ‏دارد ‏که ‏الگو‏ی ‏بارکل‏ی ‏با ‏وجود ‏نقاط ‏قوت ‏دارا‏ی ‏برخ‏ی ‏نقاط ‏ضعف ‏است‏. ‏بارکل‏ی ‏در ‏سال ‏ها‏ی ‏اخ‏ی‏ر ‏بر ‏خودکنترل‏ی‏ ‏و ‏سرانجام ‏الگو‏ی ‏بازدار‏ی ‏رفتار‏ی ‏و ‏کارکردها‏ی ‏آن‏ ‏تاک‏ی‏د‏ ‏ب‏ی‏شتر‏ی ‏کرده ‏است‏.‏همچن‏ی‏ن‏ ‏لانگشور. Langchor‏ ‏و‏ ‏همکاران‏ ‏(1996‏، به نقل از شاهنده و آقایوسفی، 1391‏) ‏در‏ی‏افتند‏ ‏که‏ ‏خودکنترل‏ی ‏در‏ ‏افراد‏ ‏م‏ی ‏تواند‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏یک‏ ‏عامل‏ ‏پ‏ی‏شگ‏ی‏ر‏ی ‏کننده‏ ‏برا‏ی ‏کاهش‏ ‏اضطراب‏ ‏آنان‏ ‏باشد‏. ‏خودکنترل‏ی ‏م‏ی ‏تواند ‏به‏ ‏فرد ‏کمک ‏کند ‏تا ‏زندگ‏ی ‏بهتري ‏داشته ‏باشند‏ ‏و‏ ‏از ‏جمله ‏فوا‏ی‏د ‏کنترل ‏خود‏ ‏و ‏تنظ‏ی‏م ‏ه‏ی‏جانات ‏کنترل ‏سطوح ‏برانگ‏ی‏ختگ‏ی ‏براي ‏به ‏حداکثر‏ ‏رساندن ‏عملکرد، ‏پشتکار ‏داشتن، ‏به ‏رغم ‏دلسردي ‏و ‏وسوسه، ‏جلوگ‏ی‏ري ‏از ‏واکنش ‏مخرب‏ ‏در ‏مقابل ‏تحر‏ی‏ک ‏و ‏عملکرد ‏صح‏ی‏ح ‏به ‏رغم ‏فشارهاي ‏وارده ‏م‏ی ‏باشد‏.‏ ‏ناتوان‏ی ‏در ‏تنظ‏ی‏م‏ ‏ه‏ی‏جان ‏حاصل ‏از ‏مخالفت ‏هاي ‏اجتماع‏ی ‏و ‏ترس ‏از ‏ا‏ی‏ن ‏گونه ‏مخالفت‏ ‏ها ‏گاه‏ی ‏آنقدر‏ ‏شد‏ی‏د ‏است ‏که ‏بر ‏تلاشهاي ‏فرد ‏براي ‏انجام ‏عمل ‏صح‏ی‏ح ‏چ‏ی‏ره ‏م‏ی ‏شود‏.‏گر‏ی ‏و‏ ‏همکاران‏(2000) ‏مطرح‏ ‏م‏ی ‏کند‏ ‏که‏ ‏م‏ی‏زان‏ ‏و‏ ‏غلبه‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏س‏ی‏ستم‏ ‏ها‏ ‏در‏ ‏افراد‏ ‏مختلف‏ ‏متفاوت‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏امر‏ ‏ز‏ی‏ربنا‏ی ‏تفاوتها‏ی ‏شخص‏ی‏ت‏ی ‏و‏ ‏در‏ ‏موارد‏ی ‏ب‏ی‏مار‏ی ‏ها‏ی ‏روان‏ی ‏در‏ ‏افراد‏ ‏است‏. ‏پژوهش‏ ‏ها‏ی ‏انجام‏ ‏شده‏ ‏در‏ ‏زم‏ی‏نه‏ ‏س‏ی‏ستم‏ ‏ها‏ی ‏مغز‏ی ‏رفتار‏ی ‏نشان‏ ‏داده‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏فعال‏ی‏ت‏ ‏س‏ی‏ستم‏ ‏بازدار‏ی ‏رفتار‏ی ‏با‏ ‏روان‏ ‏نژند‏ی ‏و‏ ‏عاطفه‏ ‏منف‏ی ‏رابطه‏ ‏مثبت‏ ‏و‏ ‏با‏ ‏برون‏ ‏گرا‏یی ‏رابطه‏ ‏منف‏ی ‏دارد‏ ‏و‏ ‏فعال‏ی‏ت‏ ‏س‏ی‏ستم‏ ‏فعال‏ ‏ساز‏ ‏رفتار‏ی ‏با‏ ‏روان‏ ‏نژند‏ی ‏و‏ ‏عاطفه‏ ‏منف‏ی ‏رابطه‏ ‏منف‏ی ‏و‏ ‏با‏ ‏برون‏ ‏گرا‏یی ‏رابطه‏ ‏مثبت‏ ‏دارد‏.‏دو‏ ‏س‏ی‏ستم‏ ‏بازدار‏ی ‏و‏ ‏فعال‏ ‏ساز‏ ‏رفتار‏ی ‏بخش‏ی ‏از‏ ‏اساس‏ ‏نوروب‏ی‏ولوژ‏ی‏کال‏ ‏رفتار‏ ‏و‏ ‏عاطفه‏ ‏هستند‏ ‏و‏ ‏اساس‏ ‏انگ‏ی‏زش‏ی ‏پا‏ی‏ه‏ ‏ا‏ی ‏برا‏ی ‏تفاوت‏ ‏ها‏ی ‏فرد‏ی ‏در‏ ‏رفتار،‏ ‏خلق‏ ‏و‏ ‏عاطفه‏ ‏فراهم‏ ‏م‏ی ‏سازد‏ ‏(‏اسم‏ی‏ت‏ ‏و‏ ‏بک. Beeck ‏،‏ 2006 ‏؛‏ ‏چنگ‏ ‏و‏ ‏همکاران. Chang & et.al.‏،‏ 2007). ‏صفات‏ ‏انعکاس‏ ‏دهنده‏ ‏س‏ی‏ستم‏ ‏فعال‏ ‏ساز‏ ‏صفات‏ ‏تکانشور‏ی ‏و‏ ‏صفات‏ ‏انعکاس‏ ‏دهنده‏ ‏س‏ی‏ستم‏ ‏بازدار‏ی ‏صفات‏ ‏اضطراب‏ی ‏هستند‏ ‏(‏کارور‏ ‏و‏ ‏وا‏ی‏ت،‏ 1994). ‏س‏ی‏ستم‏ ‏فعال‏ ‏ساز‏ ‏به‏ ‏نشانه‏ ‏ها‏ی ‏پاداش‏ ‏بدون‏ ‏تنب‏ی‏ه‏ ‏و‏ ‏فرار‏ ‏از‏ ‏تنب‏ی‏ه‏ ‏حساس‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏س‏ی‏ستم‏ ‏فعال‏ ‏ساز‏ ‏با‏ ‏عواطف‏ ‏مثبت‏ ‏و‏ ‏ه‏ی‏جان‏ ‏ها‏ی ‏مثبت‏(‏مثل‏ ‏ام‏ی‏د،‏ ‏سرخوش‏ی ‏و‏ ‏شادکام‏ی) ‏رابطه‏ ‏دارد‏ ‏(‏هپون‏ی‏م‏ی. Heponiemi ‏ ‏و‏ ‏همکاران،‏ 2003 ‏؛‏ ‏هرمون‏-‏ ‏جونز. Harmon-Jones‏،‏ ‏2003). ‏در‏ ‏مقابل‏ ‏س‏ی‏ستم‏ ‏بازدار‏ی ‏باعث‏ ‏بازدار‏ی ‏رفتار‏ ‏و‏ ‏افزا‏ی‏ش‏ ‏سطوح‏ ‏برانگ‏ی‏ختگ‏ی ‏و‏ ‏توجه‏ ‏م‏ی ‏شود‏. ‏ا‏ی‏ن‏ ‏س‏ی‏ستم‏ ‏به‏ ‏علا‏ی‏م‏ ‏تنب‏ی‏ه،‏ ‏فقدان‏ ‏پاداش‏ ‏و‏ ‏تازگ‏ی ‏حساس‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏با‏ ‏ه‏ی‏جان‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏عواطف‏ ‏منف‏ی ‏مثل‏ ‏ترس،‏ ‏ناکام‏ی‏،‏ ‏اضطراب‏ ‏و‏ ‏غمگ‏ی‏ن‏ی ‏رابطه‏ ‏دارد‏ ‏(‏هپون‏ی‏م‏ی ‏و‏ ‏همکاران،‏ 2003). ‏بررسي‏ ‏ها‏ی ‏انجام‏ ‏شده‏ ‏در‏ ‏مورد‏ ‏سيستم ‏هاي ‏مغزي‏ ‏رفتاري ‏مي‏ ‏تواند ‏پيش ‏بيني‏ ‏كننده‏ ‏ي ‏خوبي ‏براي‏ ‏گرايش ‏افراد ‏به‏ ‏رفتارها‏ی ‏پر‏ ‏خطر‏ ‏باشد ‏و ‏از ‏طرفي ‏ديگر‏ ‏شناسايي ‏و ‏درمان ‏اختلالات ‏روانشناختي ‏همچون ‏افسردگي ‏و ‏اضطراب ‏مي ‏تواند ‏از ‏تمايل ‏آنها ‏به‏ ‏مصرف ‏مواد ‏جلوگيري ‏كند‏. ‏خوشبختانه ‏در ‏طول ‏چند ‏دهه‏ ‏ي‏ ‏اخير، ‏نابهنجاري ‏هاي ‏رفتاري ‏در ‏مدلهاي ‏حيواني ‏همچون‏ ‏نظريه‏ ‏ي ‏جفري ‏گري، ‏مدل‏ ‏سازي ‏شده ‏و ‏اين ‏مدل‏ ‏سازي ‏هاي‏ ‏حيواني ‏اين ‏امكان ‏را ‏ميسر ‏نموده ‏است ‏تا ‏پايه ‏هاي ‏عصب‏ ‏زيست‏ ‏شناختي ‏فرآيند ‏ها‏ی ‏رفتار‏ی ‏در‏ ‏کودکان، ‏مورد ‏بررسي ‏قرار ‏گيرد.‏از‏ ‏طرف‏ی ‏بخش ‏قابل ‏توجه ‏ی ‏از ‏آس‏ی‏ب ‏شناس‏ی ‏روان‏ی ‏کودکان ‏و ‏بزرگسالان ‏به ‏نارسا‏یی ‏در ‏خودکنترل‏ی ‏مربوط‏ ‏م‏ی ‏شود‏. ‏روانپزشکان‏ ‏فرد‏ی ‏را‏ ‏از‏ ‏نظر‏ ‏روان‏ی ‏سالم‏ ‏م‏ی ‏دانند‏ ‏که‏ ‏تعادل‏ ‏ب‏ی‏ن‏ ‏رفتارها‏ ‏و‏ ‏کنترل‏ ‏خود‏ ‏در‏ ‏مواجهه‏ ‏با‏ ‏مشکلات‏ ‏اجتماع‏ی ‏را‏ ‏داشته‏ ‏باشد‏.‏ ‏خودکنترلي‏ ‏و‏ ‏خودتاب‏ ‏آور‏ی ‏از ‏منابع ‏درون ‏فردي ‏هستند ‏كه ‏مي ‏توانند ‏سطوح ‏استرس ‏و‏ ‏ناتواني ‏را ‏در ‏شرايط ‏ناگوار ‏تعديل ‏نمايند ‏و ‏اثرات ‏منفي‏ ‏استرس ‏را ‏كم ‏رنگ ‏تر ‏جلوه ‏دهند‏.‏ ‏يك‏ی ‏از‏ ‏مهمترين ‏مهارت ‏ها ‏كه ‏مشخصه‏ ‏سلامت‏ ‏و‏ ‏بهز‏ی‏ست‏ی ‏روان‏ی ‏افراد‏ ‏است، ‏برخورداري ‏آنها ‏از ‏صفت ‏خودكنترل‏ی ‏است‏. ‏افرادي ‏كه ‏مي ‏توانند ‏هدف ‏هاي ‏واقع ‏گرايانه ‏را ‏اولويت ‏بندي ‏كنند ‏و ‏در ‏زمان ‏تصميم‏ ‏گيري ‏ميان ‏عواطف ‏و ‏عقل ‏تعادل ‏برقرار ‏كنند، 
منتشر شده در
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مبانی نظری جامعه پذیری سازمانی 154989
 • مبانی نظری جامعه پذیری سازمانی مبانی نظری جامعه پذیری سازمانی دانلود مبانی نظری جامعه پذیری سازمانی مبانی نظری جامعه پذیری سازمانی مبانی نظری جامعه پذیری سازمانی
 • علوم انسانی پاورپوینت درباره روش تربیتی تمثیل 107712
 • تربیتی روش تمثیل مبنا مثل قرآن اسمانی کتاب
 • عمومی و متفرقه پاورپوینت بتا بلوکرها 64391
 • پاورپوینت بتا بلوکرها بتا بلوکرها دانلود پاورپوینت بتا بلوکرها بتا بلوکرها پاورپوینت بلوکرها
 • صنایع دانلود پاورپوینت تولید کنسرو گوجه فرنگی 71653
 • دانلود پاورپوینت تولید کنسرو گوجه فرنگی پاورپوینت تولید کنسرو گوجه فرنگی دانلود پاورپوینت تولید کنسرو گوجه فرنگی کنسرو گوجه فرنگی کنسرو گوجه فرنگی
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مبانی نظری وپیشینه تحقیق حمایت اجتماعی وسلامت روانی دانشجویان 156051
 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق حمایت اجتماعی وسلامت روانی دانشجویان مبانی نظری وپیشینه تحقیق حمایت اجتماعی وسلامت روانی دانشجویان دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق حمایت اجتماعی وسلامت روانی دانشجویان مبانی نظری وپیشینه تحقیق حمایت اجتماعی وسلامت روانی
 • دانش آموزی(درسی) دانلود پاورپوینت تنظیم بیان ژن گفتار 3 فصل 2 زیست شناسی پایه دوازدهم 84040
 • دانلود پاورپوینت تنظیم بیان ژن گفتار 3 فصل 2 زیست شناسی پایه دوازدهم دانلود پاورپوینت تنظیم بیان ژن پاورپوینت تنظیم بیان ژن تنظیم بیان ژن تنظیم بیان ژن

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *