مبانی نظری و پیشینه تحقیق مبانی نظری وپیشینه تحقیق فلسفه‌اموزش علوم تجربي از ديدگاه برنامه قصد 156257

کد فایل 156257 دسته مبانی نظری و پیشینه تحقیق نوع فایل متفرقه تعداد مشاهده 1744 فرمت فایل دانلودی .zip فرمت فایل اصلی .docx تعداد صفحات 130 حجم فایل 0 بایت 0 0

دانلود

لینک دانلود و خرید پایین دسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 130 صفحه قسمتی از متن word (..docx) :  ‏مبانی نظری وپیشینه تحقیق ‏فلسفه‏‌ام‏وزش علوم تجربي از ديدگاه برنامه قصد‏فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش‏2-1‏- ‏مقدمه‏…………‏………………………………………………‏………..‏………………………………………..‏2-2‏- ‏مبانی نظری‏……………….‏………………………………………………‏……‏………………………………..‏2-3‏- ‏فلسفه‏‌ام‏وزش علوم تجربي از ديدگاه برنامه قصد شده‏………‏…..‏..‏……..‏…………………….‏2-4‏ ‏–‏منابع برنامه‌اموزش علوم در کشور ایران……………………………………………………………..‏2-5- ‏اهداف كلي در برنامه قصد شده‏……‏……………………….‏……….‏…………………………………..‏2-5-1- دانسته هاي ضروري در برنامه قصد شده‏…‏…………………………………………………..‏ ‏2-5-2- مهارتهاي ضروري‏……‏…………………………….‏……….‏………………………………………..‏2-5-2-1- مشاهده‏……………………………..‏……………………………………………………………..‏2-5-2-2-جمع آوري اطلاعات‏……………………………..‏……………………………………………..‏2-5-2-3-برقراري ارتباط‏……………………………..‏……………………………………………………..‏2-5-2-4-اندازه گيري‏……………………………..‏………………………………………………………..‏2-5-2-5-كاربرد ابزار‏……………………………….‏………………………………………………………….‏2-5-2-6-پيش بيني و فرضيه سازي‏………………………………………………………………………‏2-5-2-7- مفهوم تفسير يافته ها و نتيجه گيري ‏……………………………………………………….‏2-5-2-8- طراحي تحقيق‏……………………………….‏……………………………………………………..‏2-5-2-9 مهارت های ذهنی برنامه قصد شده ………………………………………………………….‏2-5-3- هدف هاي دانشي برنامه قصد شده‏…‏……………………………………………………………‏ ‏2-5-4- نگرش هاي ضروري‏……………………………….‏………………………………………………..‏2-5-4-1- هدف هاي نگرشي در برنامه قصد شده……………………………………………………‏2-‏6- ‏اهداف كلي و اهداف جزيي به تفكيك دروس‏……………………………………………………..‏2-6-1- چك ليست جمع بندی ‏اهداف كلي و اهداف جزيي ‏برنامه قصد شده …………….‏2-‏7 – ‏ارزشيابي از ديدگاه برنامه قصد شده‏…………………………………………………………………..‏2-‏8 – ‏فعاليتهاي ياددهي -يادگيري از ديدگاه برنامه قصد شده‏…………….‏………………………….‏2-‏9- ‏معلم از ديدگاه برنامه قصد شده‏………………………………………………………………………….‏2-‏10-‏مباني نظري مرتبط با برنامه درسی اجرا شده ‏………………………………………………………‏2-‏11- ‏از تمرکز تا عدم تمرکز در اجراي برنامه درسي‏………………………………………………….‏2-‏12-‏هدف های‏‌ام‏وزشی در برنامه درسي اجرايي‏………………………………………………………..‏2-‏12-1-ریشه های تعیین ‏هدف های‏‌ام‏وزشی‏………………………………………………………….‏2-‏12-2- شناخت و تدوین ‏هدف های‏‌ام‏وزشی‏………………………………………………………..‏2-‏12-3- طبقه بندی و تحلیل ‏هدف های‏‌ام‏وزشی‏ در حیطه های یادگیری…………………..‏ ‏2-‏12-3-1-سطوح یادگیری در حیطه شناختی…………………………………………………………‏ ‏2-‏12-3-2-سطوح یادگیری در حیطه عاطفی…………………………………………………………..‏ ‏2-‏12-3-3-سطوح یادگیری در حیطه روان حرکتی………………………………………………….‏2-1‏3- ‏محتوای‏‌ام‏وزشی در برنامه درسي اجرايي‏…………………………………………………………..‏2‏ ‏-14- روشهای یاددهی- یادگیری در برنامه درسی اجرایی…………………………………………….‏2-15- ا‏رزشیابی در برنامه درسي اجراشده‏…………………………………………………………………..‏2-1‏5‏-1‏-ارزشیابی برنامه درسی تابع چه عواملی است؟……………………………………………..‏2-15-2- جنبه های اساسی در ا‏رزشیابی برنامه درسي اجراشده‏…………………………………..‏2-15-3- ‏مشارکت افراد در ارزشیابی از برنامه درسی‏………………………………………………..‏2-15-4-انواع الگوهای ارزشیابی……………………………………………………………………………‏2-1‏6- ‏پ‍ژوهش هاي مرتبط با متغيرها و عناصر برنامه درسی‏…………………………………………..‏2-‏16‏-1‏- ‏پ‍ژوهش هاي مرتبط فعاليتهاي ياددهي يادگيري‏…………………………………………..‏2-‏17- ‏آزمون تیمز ملاك بين المللي در ارزيابي برنامه درسي‏…………………………………………‏2-‏18-‏پژوهش هاي مرتبط با اهداف برنامه قصد شده علوم تجربي‏……………………………….‏2-1‏9-‏پژوهش هاي مرتبط با روشهاي ياددهي- يادگيري برنامه‌درسي‏……………………………‏2-‏20- ‏پژوهش هاي مرتبط با ارزشیابی ‏اجراي ‏برنامه‌درسی ‏……………………………………….‏2-2‏1- ‏جمع بندی‏……………………………………………………………………………………………………‏-1- ‏مقدمه ‏ ‏تقاضاهاي مختلفي از برنامه درسي درپي رشدروزافزون تكنولوژي وتغييرات سريع در جامعه به وجود آمده است. ودرصورتي كه اين مهم ازديدگاه برنامه ريزان ومربيان ومجريان ناديده گرفته شودوبه جريان قوي تغييرات توجه نشودخطرانحطاط‏ ‏برنامه ها و اجتماع راتهديد‏ ‏مي كند.‏عناصر برنامه درسی نیز به هیچ وجه ازقاعده تغییرات مستثنی نمی شوندوپیوسته درفرآیند تغییرمی مانند تا قابلیت پاسخگویی خود را به شکل متناسبی به دست آورند.عوامل متعددی تحت عنوان عوامل تعیین کننده که دارای نیروی بنیادی و اساسی هستندبربرنامه های درسی، اهداف ومحتوا تاثیرگذارندکه ازآن ها تحت عنوان مبانی برنامه ریزی یاد می شود.‏ ‏ ‏ در این فصل‏ ابتدا دو مکتب فکری یا رویکرد دررابطه‏ ‏برنامه درسی وآموزش مورد توجه قرار ‏می ‏گیرد‏ ‏در ادامه مبانی نظری برنامه ‏قصد شده‏ وعناصر برنامه با ‏مروري بر فلسفه برنامه قصد شده‏ علوم تجربی‏ ‏و آن دسته از عوامل و نیروهای فلسفی تاثیرگذار برفرآیند تدوین اهداف و محتوای برنامه درسی مورد بحث قرار می گیرد. فلسفه تعلیم و تربیت واعتقاد برنامه ریز و همچنین فلسفه مسلط اجتماعی به عنوان جهت دهنده و تعیین کننده مقاصد اصلی معرفی می شود. سپس به ‏منابع ‏تدوین ‏برنامه آموزش علوم تجربي در كشور ايران‏ و‏ ‏نقش‏ آموزش علوم تجربي، ‏به عنوان ‏يكي از مهم ترين سنگ هاي زير بناي توسعه پايدار‏ اشاره می گردد‏.‏ مرور اهداف‏ ‏كلي‏ و جزیی‏ در برنامه قصد شده‏ با معرفی سطوح طبقه بندی اهداف جزیی صورت می گیرد‏. ‏ارزشيابي‏ ‏ازديدگاه برنامه قصدشده‏ ومروری برفعالیتهای‏ ‏ياددهي-يادگيري ازديدگاه برنامه قصدشده‏ والگوهایی که درکتاب معلم وکتاب درسی مورد اشاره واقع گردیده، ‏مباحث بعدی را تشکیل می دهند.‏در ادامه مبانی نظری برنامه‏ ‏درسی‏ ‏اجرا شده وعناصر‏ ‏آن مورد بحث‏ ‏می‏ ‏باشد‏ ‏همچنین راهبردهاوسیاست‏ ‏های‏ ‏کشورهای  
منتشر شده در
 • دانش آموزی پاورپوینت ستایش فارسی پایه نهم 146963
 • پاورپوینت ستایش فارسی پایه نهم پاورپوینت ستایش فارسی پایه نهم ستایش پاورپوینت ستایش فارسی نهم
 • عمومی و متفرقه پاورپوینت تبدیل آنالوگ به دیجیتال 61814
 • پاورپوینت تبدیل آنالوگ به دیجیتال تبدیل آنالوگ به دیجیتال دانلود پاورپوینت تبدیل آنالوگ به دیجیتال تبدیل آنالوگ دیجیتال پاورپوینت تبدیل آنالوگ دیجیتال
 • عمومی و متفرقه پاورپوینت ايمني بهداشت و محيط زيست HSE 124181
 • پاورپوینت ايمني بهداشت و محيط زيست HSE ايمني بهداشت و محيط زيست HSE دانلود پاورپوینت ايمني بهداشت و محيط زيست HSE ايمني بهداشت محيط زيست HSE پاورپوینت ايمني بهداشت محيط زيست
 • عمومی و متفرقه پاورپوینت تابلوهاي حکم کننده و بازدارنده 143945
 • پاورپوینت تابلوهاي حکم کننده و بازدارنده تابلوهاي حکم کننده و بازدارنده دانلود پاورپوینت تابلوهاي حکم کننده و بازدارنده تابلوهاي حکم کننده بازدارنده پاورپوینت تابلوهاي کننده بازدارنده
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مبانی نظری تقلید،مدگرایی،یادگیری 67484
 • مبانی نظری تقلید مدگرایی یادگیری مبانی نظری تقلید مدگرایی یادگیری دانلود مبانی نظری تقلید مدگرایی یادگیری مبانی نظری تقلید مدگرایی یادگیری مبانی نظری تقلید مدگرایی یادگیری
 • عمومی و متفرقه پاورپوینت در مورد چگونه يک پيشنهادنامه تجاري بنويسيم 66411
 • پاورپوینت در مورد چگونه يک پيشنهادنامه تجاري بنويسيم چگونه يک پيشنهادنامه تجاري بنويسيم دانلود پاورپوینت در مورد چگونه يک پيشنهادنامه تجاري بنويسيم چگونه پيشنهادنامه تجاري بنويسيم پاورپوینت مورد چگونه پيشنهادنامه تجاري بنويسيم

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *