مبانی نظری و پیشینه تحقیق مبانی نظری فرهنگ و فرهنگ سازمانی 160642

کد فایل 160642 دسته مبانی نظری و پیشینه تحقیق نوع فایل تحقیق تعداد مشاهده 834 فرمت فایل دانلودی .zip فرمت فایل اصلی .doc تعداد صفحات 51 حجم فایل 0 بایت 0 0

دانلود

لینک دانلود و خرید پایین دسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 51 صفحه قسمتی از متن word (..doc) :  ‏فرهنگ سازمانی‏مفهوم فرهنگ‏در آثار کهن ایران واژه فرهنگ به معنی ادب و تربیت ‏به‌کاررفته‏ است که با پسوند “ستان”، به‏‌‏صورت فرهنگستان و به معنی دبستان، و مکتب آمده است.‏ مفهوم فرهنگ، از ‏واژه‌ها‏یی است که در ‏جامعه‌شناس‏ی ‏متولدشده‏ و به علم مدیریت ‏راه‌‏یافته و در وادی مدیریت در چهره سازمان و کارکنان آن، مورد بررسی ‏قرارگرفته‏ است (‏ف‏یض‏ پور‏ و همکاران، 1389).‏فرهنگ واژه‏‌‏ای است که علمای علم اجتماع و پژوهشگران رشته مردم‏‌‏شناسی آن را به کار می‏‌‏برند. این واژه از گسترش وسیعی برخوردار است و آن‏‌‏چنان مفید ‏واقع‌شده‏ که آن را در سایر علوم اجتماعی نیز به کار می‏‌‏برند. توجه انسان‏‌‏شناسان و جامعه‏‌‏شناسان و فلاسفه به فرهنگ و فرهنگ‏‌‏شناسی سبب ارائه تعاریف گوناگونی از این مقوله مهم انسانی شده است، ‏به‌نحو‏ی‏‌‏که گفته می‏‌‏شود تاکنون بیش از ۳۰۰ تعریف از فرهنگ ‏ذکرشده‏ است.‏واژه فرهنگ از دو جزء ” فر” و “هنگ‏” ‏تشک‏یل‏‌‏شده است. ” فر” به معنی نیروی معنوی، شکوه، عظمت، جلال و درخشندگی است. علاوه بر این ” فر” پیشوند است که در این صورت به‏‌‏جای معنی جلو، بالا و پیش می‏‌‏نشیند. در اینجا ” فر” در معنی پیشوند ‏به‌کاربرده‏ می‏‌‏شود.‏ “هنگ” از ریشه اوستائی Thanga‏ (سنگ) به معنی کشیدن، سنگینی، وزن، گروه و وقار می‏‌‏باشد. معنی ترکیبی این دو واژه بیرون کشیدن و بالا کشیدن است که منظور از آن بیرون کشیدن مجموع دانستنی‏‌‏ها و نیروها و استعدادهای نهفته افراد یک ملت برای ‏پربار‏ کردن پدیده‏‌‏ها و خلاقیت‏‌‏های ناشناخته آدمی است.‏فرهنگ سازمانی‏مفهوم فرهنگ‏در آثار کهن ایران واژه فرهنگ به معنی ادب و تربیت ‏به‌کاررفته‏ است که با پسوند “ستان”، به‏‌‏صورت فرهنگستان و به معنی دبستان، و مکتب آمده است.‏ مفهوم فرهنگ، از ‏واژه‌ها‏یی است که در ‏جامعه‌شناس‏ی ‏متولدشده‏ و به علم مدیریت ‏راه‌‏یافته و در وادی مدیریت در چهره سازمان و کارکنان آن، مورد بررسی ‏قرارگرفته‏ است (‏ف‏یض‏ پور‏ و همکاران، 1389).‏فرهنگ واژه‏‌‏ای است که علمای علم اجتماع و پژوهشگران رشته مردم‏‌‏شناسی آن را به کار می‏‌‏برند. این واژه از گسترش وسیعی برخوردار است و آن‏‌‏چنان مفید ‏واقع‌شده‏ که آن را در سایر علوم اجتماعی نیز به کار می‏‌‏برند. توجه انسان‏‌‏شناسان و جامعه‏‌‏شناسان و فلاسفه به فرهنگ و فرهنگ‏‌‏شناسی سبب ارائه تعاریف گوناگونی از این مقوله مهم انسانی شده است، ‏به‌نحو‏ی‏‌‏که گفته می‏‌‏شود تاکنون بیش از ۳۰۰ تعریف از فرهنگ ‏ذکرشده‏ است.‏واژه فرهنگ از دو جزء ” فر” و “هنگ‏” ‏تشک‏یل‏‌‏شده است. ” فر” به معنی نیروی معنوی، شکوه، عظمت، جلال و درخشندگی است. علاوه بر این ” فر” پیشوند است که در این صورت به‏‌‏جای معنی جلو، بالا و پیش می‏‌‏نشیند. در اینجا ” فر” در معنی پیشوند ‏به‌کاربرده‏ می‏‌‏شود.‏ “هنگ” از ریشه اوستائی Thanga‏ (سنگ) به معنی کشیدن، سنگینی، وزن، گروه و وقار می‏‌‏باشد. معنی ترکیبی این دو واژه بیرون کشیدن و بالا کشیدن است که منظور از آن بیرون کشیدن مجموع دانستنی‏‌‏ها و نیروها و استعدادهای نهفته افراد یک ملت برای ‏پربار‏ کردن پدیده‏‌‏ها و خلاقیت‏‌‏های ناشناخته آدمی است.‏در اصطلاح بین‏‌‏المللی واژه کالچر (Culture)‏، از واژه لاتینی کالچورا (Cultura)‏، ‏گرفته‌شده‏ که خود از کالچورر(Culturer)‏، به معنی پروراندن، رویاندن، باروری و یا پرداخت و آرایش زمین و درخت است. اصطلاح اگریکالچر (Agreculture)‏، به معنی کشاورزی از همین ریشه است.‏فرهنگ اساساً ‏مقوله‌ا‏ی بشری است، در نتیجه هر دانشی که درصدد مطالعه آن برآید، ناچار است ‏جنبه‌ها‏ی مختلف موجود در حیات و افعال و عملکرد بشر را که در این مقوله تبلور ضمنی یافته است، ‏موردنظر‏ قرار دهد. فرهنگ ‏به‌عنوان‏ یک کلمه مفهومی، هزاران سال توسط مردم شناسان، جامعه شناسان، تاریخ نویسان و فلاسفه مورد بحث و بررسی ‏قرارگرفته‏ است. مفهوم فرهنگ در ایران پیشینه طولانی دارد، و این امر را می‏‌‏توان در بررسی و مطالعه آثار نویسندگان و پژوهشگران این سرزمین بدست آورد.‏یکی از مبانی اساسی علوم رفتاری با ‏رشته‏ انسان‏‌‏شناسی آغاز می‏‌‏شود و یکی از رشته‏‌‏های فرعی انسان‏‌‏شناسی، انسان‏‌‏شناسی فرهنگی است که با مطالعه رفتار سازمانی ارتباط نزدیک دارد. انسان‏‌‏شناسی فرهنگی با رفتار مکتسبه ‏انسان‌ها‏ که از فرهنگ ‏آن‌ها‏ تأثیر می‏‌‏گیرد و نیز با فرهنگ متأثر از این رفتار ‏سروکار‏ دارد. درواقع بدون فهم عمیق ‏ارزش‌ها‏ی فرهنگی جامعه نمی‏‌‏توان رفتار سازمانی را به درستی فهمید.‏نقشی که فرهنگ در رفتار انسان ایفا می‏‌‏کند، یکی از مهم‏‌‏ترین مفاهیمی است که در علوم رفتاری وجود دارد؛ هرچند تاکنون به‏‌‏طور کامل مورد ارزیابی قرار نگرفته است. فرهنگ آنچه را که انسان یاد می‏‌‏گیرد و نیز نحوه رفتار او را تعیین می‏‌‏کند. در مورد چگونگی بوجود آمدن فرهنگ باید ذکر شود که فرهنگ پدیده 
منتشر شده در
 • عمومی و متفرقه پاورپوینت تازه هاي اپيدميولوژي 140559
 • پاورپوینت تازه هاي اپيدميولوژي تازه هاي اپيدميولوژي دانلود پاورپوینت تازه هاي اپيدميولوژي تازه هاي اپيدميولوژي پاورپوینت تازه اپيدميولوژي
 • عمومی و متفرقه پاورپوینت در مورد آموزش کامل نرم افزار ریاضی 12481
 • پاورپوینت در مورد آموزش کامل نرم افزار ریاضی آموزش کامل نرم افزار ریاضی دانلود پاورپوینت در مورد آموزش کامل نرم افزار ریاضی آموزش کامل نرم افزار ریاضی پاورپوینت مورد آموزش کامل افزار ریاضی
 • علوم انسانی پاورپوینت چرا به مقررات و قوانین نیاز داریم؟ درس 3 مطالعات هفتم 6404
 • پاورپوینت چرا به مقررات و قوانین نیاز داریم مطالعات هفتم
 • پزشکی دانلود پاورپوینت مراحل ادغام بهداشت روان در PHC 109752
 • دانلود پاورپوینت مراحل ادغام بهداشت روان در PHC پاورپوینت مراحل ادغام بهداشت روان در PHC مراحل ادغام بهداشت روان در PHC ادغام بهداشت روان PHC ادغام بهداشت روان در PHC
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق چارچوب نظری و پیشینه پژوهشی معنویت در کار و محیط کار (فصل دوم) 138456
 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهشی معنویت در کار و محیط کار (فصل دوم) چارچوب نظری و پیشینه پژوهشی معنویت در کار و محیط کار (فصل دوم) دانلود چارچوب نظری و پیشینه پژوهشی معنویت در کار و محیط کار (فصل دوم) چارچوب نظری پیشینه پژوهشی معنویت کار
 • عمومی و متفرقه پاورپوینت طراحی آموزشی و قرار گرفتن درچرخه کنش پژوهی بر اساس تجربیات کسب شده 142239
 • پاورپوینت طراحی آموزشی و قرار گرفتن درچرخه کنش پژوهی بر اساس تجربیات کسب شده طراحی آموزشی و قرار گرفتن درچرخه کنش پژوهی بر اساس تجربیات کسب شده دانلود پاورپوینت طراحی آموزشی و قرار گرفتن درچرخه کنش پژوهی بر اساس تجربیات کسب شده طراحی آموزشی

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *