مبانی نظری و پیشینه تحقیق مبانی نظری عملکرد مالی 160640

کد فایل 160640 دسته مبانی نظری و پیشینه تحقیق نوع فایل تحقیق تعداد مشاهده 787 فرمت فایل دانلودی .zip فرمت فایل اصلی .doc تعداد صفحات 48 حجم فایل 0 بایت 0 0

دانلود

لینک دانلود و خرید پایین دسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 48 صفحه قسمتی از متن word (..doc) :  ‏عملکرد‏ ‏مالی‏مقدمه‏ ‏2-1-2 ‏تشریح‏ ‏مفهوم‏ ‏عملکرد‏ ‏2-1-3 ‏ارزیابی‏ ‏و‏ ‏سنجش‏ ‏عملکرد‏2-1-4 ‏فرآیند‏ ‏ارزیابی‏ ‏عملکرد‏2-1-5 ‏جايگاه‏ ‏اندازه‏ ‏گيري‏ ‏عملكرد‏2-1-6 ‏اهداف‏ ‏ارزيابي‏ ‏عملكرد‏2-1-7 ‏مدل‏ ‏های‏ ‏سنجش‏ ‏و‏ ‏ارزیابی‏ ‏عملکرد‏2-1-7-1 ‏روش‏ ‏الگوي‏ ‏تحليل‏ ‏سلسله‏ ‏مراتبي‏ (AHP‏)‏2-1-7-2 ‏روش‏ ‏ارزيابي‏ ‏متوازن‏ (BSC‏)‏2-1-7-3 ‏تحليل‏ ‏پوششي‏ ‏داده‏ ‏ها‏ (DEA‏)‏2-1-7-4 ‏فرآيند‏ ‏الگو‏ ‏برداري‏ ( Benchmarking‏)‏2-1-7-5 ‏روش‏ ‏ابزار‏ ‏پیاده‏ ‏سازی‏ ‏پیشرفته‏ ‏کسب‏ ‏و‏ ‏کار‏ AMBITE‏))‏2-1-7-6 ‏مدل‏ ‏بالدریچ‏2-1-8 ‏مفهوم‏ ‏عملکرد‏ ‏از‏ ‏دیدگاه‏ ‏های‏ ‏مختلف‏2-1-9 ‏مفهوم‏ ‏عملكرد‏ ‏در‏ ‏بانك‏پیشینه‏ ‏تحقیق‏تحقیق‏ ‏های‏ ‏انجام‏ ‏شده‏ ‏بررسي‏ ‏پيشينه‏ ‏موضوع‏ ‏از‏ ‏ديدگاه‏ ‏تحقيقات‏ ‏محققان‏ ‏داخلي‏ ‏و‏ ‏خارجي‏منابع‏منابع‏ ‏فارسی‏منابع‏ ‏انگلیسی‏عملکرد‏ مالی‏مقدمه‏ ‏هرسازمان ‏به منظور ‏آگاهي ‏از ‏ميزان ‏مطلوبيت ‏و ‏مرغوبيت ‏فعاليت هاي ‏خود ‏به ويژه ‏در محيط ‏هاي ‏پيچيده ‏و ‏پويا، ‏نياز ‏مبرم ‏به ‏سيستم ‏ارزيابي ‏عملكرد ‏دارد. ‏فقدان ‏سيستم ‏ارزيابي عملكرد ‏در ‏يك ‏سازمان ‏به ‏معناي ‏عدم ‏برقراري ‏ارتباط ‏بامحيط ‏درون ‏و ‏برون ‏سازمان ‏تلقي مي ‏شود ‏كه ‏پيامد ‏آن ‏كهولت ‏و ‏در ‏نهايت ‏مرگ ‏سازمان ‏است.‏ مسائل مربوط به اندازه گیری عملکرد به منظور توجه بیشتر به سازمان در جهت تحقق اهداف سازمانی می باشد,2004,P.243)‏ Ittner‏&‏ Cavalluzzo‏). ‏ بانك ها ‏نيز ‏همانند ‏سايرسازمان ها ‏در ‏ايران ‏براي ‏ارايه ‏خدمات ‏متنوع تر، ‏سريع تر ‏و ‏مدرن تر ‏و ‏امكان ‏رقابت ‏وادامه حيات ‏درموج ‏گسترده ‏اطلاع رساني ‏وتوسعه ‏خدمات ‏ويژه ‏بانكي، ‏نيازمند ‏ارزيابي ‏عملكرد مستمر ‏شعب ‏خود ‏هستند. ‏براساس ‏شواهد ‏و ‏مدارك ‏مستند ‏روش هاي ‏موجود ‏ارزيابي عملكرد شعب ‏بانك ها ‏اغلب ‏تجربي ‏و ‏فاقد پشتوانه ‏محكم ‏علمي ‏بوده ‏و ‏به دليل ‏استاندارد نبودن ‏اين ‏روش ها، ‏نتايج ‏آن ‏در ‏بانك هاي ‏مختلف ‏با ‏يكديگر ‏قابل ‏مقايسه ‏نيستند ‏و ‏همچنين روش هاي ‏موجود ‏در ‏قريب ‏به ‏اتفاق ‏موارد ‏صرفاً ‏خروجي ‏بانك ‏را ‏ملاك ‏ارزيابي ‏عملكرد قرار ‏داده ‏و ‏كمتر ‏به ‏مقايسه ي ‏نسبت ‏خروجي ها ‏به ‏ورودي هاي ‏شعب ‏پرداخته ‏مي شود. ‏به طور ‏مثال ‏در ‏اغلب ‏شعب ‏بانك ها ‏و ‏مؤسسات ‏مالي ‏و ‏اعتباري ‏بر ‏اساس ‏خروجي هاي ‏شعب كه ‏شامل ‏منابع، ‏مصارف، ‏خدمات، ‏مطالبات ‏معوق ‏و ‏سود ‏و ‏زيان ‏است ‏ارزيابي ‏عملكرد شعب ‏را ‏انجام ‏مي دادند، ‏اما ‏در ‏دهه ي ‏اخير ‏و ‏با ‏ورود ‏بانك هاي ‏خصوصي ‏به ‏اين ‏حوزه، رقابت ‏در ‏صنعت ‏بانكداري ‏متبلور ‏شده ‏است؛ ‏به گونه اي ‏كه ‏بانك هاي ‏دولتي ‏در ‏ادوار مشخص ‏نسبت ‏به ‏پايش ‏عملكرد ‏خود ‏اقدام ‏تا ‏ضمن ‏بهره برداري ‏از ‏تكنولوژي ‏روز، ‏توجه ‏به نياز ‏مشتريان ‏و… ‏از ‏گردونه ‏رقابت ‏خارج ‏نشوند.‏ ‏بانكداري ‏در ‏ايران ‏طي ‏دهه ‏اخير ‏با ‏تغيير ‏و ‏تحولاتي ‏در ‏عرصه ي ‏مقررات ‏زدايي ‏و تكنولوژي هاي ‏جديد ‏در ‏خدمات ‏مواجه ‏بوده ‏و ‏تعيين ‏اهداف ‏رشد ‏از ‏جانب ‏بانك هايي ‏كه اغلب ‏دولتي ‏هستند ‏اين ‏نظام ‏را ‏به سوي ‏رقابتي ‏شدن ‏پيش ‏مي برد. ‏با ‏افزايش ‏زمينه ‏رقابت ‏در سيستم ‏بانكداري ‏ايران، ‏بانك ها ‏بايد ‏همواره ‏به ‏پايش ‏عملكرد ‏خود ‏بپردازند ‏و ‏هر ‏ساله عملكرد ‏خود ‏را ‏با ‏استفاده ‏از ‏مدل هاي ‏مناسب ‏نسبت ‏به ‏رقبا ‏بسنجند. ‏در ‏اين ‏زمينه ‏بانك ها مي توانند ‏با ‏توجه ‏به ‏مزيت هاي ‏رقابتي Competitive Advantage ‏خود ‏و ‏تقويت ‏آنها ‏موفقيت ‏خود ‏را ‏در ‏رقابت ‏با ساير ‏رقبا ‏تا ‏حد ‏زيادي ‏تضمين ‏نمايند( صالحی و همکاران،1390،‏ص‏ 128).‏در این بخش پس از تشریح مفهوم و ابعاد عملکرد چند نمونه از مدل های سنجش عملکرد ارائه می ‏شود و در خصوص چگونگی طراحی سیستم ارزیابی عملکرد صحبت خواهد شد و در نهایت هم به تعریف و تشریح و نحوه سنجش آن میپردازیم . پس از آن در بخش بعدی این فصل هوش هیجانی و مدیریت بر آن تعریف و تشریح شده و مورد بررسی قرار می گیرد .‏2-1-2 تشریح مفهوم عملکرد‏ ‏متغی‏ّ‏ر ‏وابسته ‏در ‏این ‏تحقیق ‏عملکرد ‏است‏. ‏عملکرد ‏یکی ‏از ‏مهم ‏ترین ‏سازه ‏هاي ‏مورد ‏بحث ‏در ‏تحقیق ‏هاي ‏مدیریتی ‏است ‏و ‏بدون ‏شک ‏مهم‏ ‏ترین ‏معیار ‏سنجش ‏موفقیت ‏در ‏شرکت ‏هاي ‏تجاري ‏به ‏حساب ‏می ‏آید. ‏ولی ‏به ‏طور ‏کلی ‏در ‏خصوص ‏این ‏که ‏متغیرها ‏و ‏شاخص‏ ‏هاي ‏عملکرد‏ ‏کدامند، ‏هنوز ‏توافق ‏نظر ‏کاملی ‏در ‏بین ‏صاحب ‏نظران ‏وجود ‏ندارد.‏در ضرورت و تشریح و تعریف مفهوم واژه عملکرد، آن چه حائز اهمیت است این است که تنها با تعریف و تشریح عملکرد است که می توان آن را ارزیابی یا مدیریت نمود‏(رهنورد،1387،ص2)‏ . هولتون Jim Holton‏ و بتنز Betnes‏ خاطر نشان کرده اند که عملکرد یک ساختار چند بعدی است که ارزیابی آن بسته به انواع آن مختلف است، ایشان هم 
منتشر شده در
 • عمومی و متفرقه پاورپوینت ای پی آی چیست 64757
 • پاورپوینت ای پی آی چیست ای پی آی چیست دانلود پاورپوینت ای پی آی چیست چیست پاورپوینت چیست
 • عمومی و متفرقه پاورپوینت در مورد كلياتي درمورد درمانهاي فيزيكي و داروئیدربيماريهاي تخصصي 80095
 • پاورپوینت در مورد كلياتي درمورد درمانهاي فيزيكي و دارویدربيماريهاي تخصصي كلياتي درمورد درمانهاي فيزيكي و دارویدربيماريهاي تخصصي دانلود پاورپوینت در مورد كلياتي درمورد درمانهاي فيزيكي و دارویدربيماريهاي تخصصي كلياتي درمورد درمانهاي فيزيكي
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مبانی نظری پردازش شناختی 137636
 • مبانی نظری پردازش شناختی مبانی نظری پردازش شناختی دانلود مبانی نظری پردازش شناختی مبانی نظری پردازش شناختی مبانی نظری پردازش شناختی
 • عمومی و متفرقه پاورپوینت نام ها و یاد ها 140820
 • پاورپوینت نام ها و یاد ها نام ها و یاد ها دانلود پاورپوینت نام ها و یاد ها نام یاد پاورپوینت
 • عمومی و متفرقه پاورپوینت در مورد موتورهاي هيدروژني 58541
 • پاورپوینت در مورد موتورهاي هيدروژني موتورهاي هيدروژني دانلود پاورپوینت در مورد موتورهاي هيدروژني موتورهاي هيدروژني پاورپوینت مورد موتورهاي هيدروژني
 • عمومی و متفرقه پاورپوینت مشكلات فرهنگی ما ایرانیان 60475
 • پاورپوینت مشكلات فرهنگی ما ایرانیان مشكلات فرهنگی ما ایرانیان دانلود پاورپوینت مشكلات فرهنگی ما ایرانیان مشكلات فرهنگی ایرانیان پاورپوینت مشكلات فرهنگی ایرانیان

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *