مبانی نظری و پیشینه تحقیق مبانی نظری سیستم اطلاعات منابع انسانی 160637

کد فایل 160637 دسته مبانی نظری و پیشینه تحقیق نوع فایل تحقیق تعداد مشاهده 1106 فرمت فایل دانلودی .zip فرمت فایل اصلی .doc تعداد صفحات 50 حجم فایل 0 بایت 0 0

دانلود

لینک دانلود و خرید پایین دسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 50 صفحه قسمتی از متن word (..doc) :  ‏سیستم‏ ‏اطلاعات‏ ‏منابع‏ ‏انسانی‏ ‏سیستم‏ ‏اطلاعات‏ ‏مدیریت‏ ‏2-2-2- ‏تکنولوژي‏ ‏پيشرفته‏ ‏اطلاعاتي‏ ‏2-2-3- ‏کاربرد‏ ‏تکنولوژي‏ ‏پيشرفته‏ ‏اطلاعاتي‏ ‏2-2-3-1-‏مشارکت‏ ‏بيشتر‏ ‏در‏ ‏تصميم‏ ‏گيري‏ ‏2-2-3-2-‏افزايش‏ ‏سرعت‏ ‏در‏ ‏تصميم‏ ‏گيري‏ ‏2-2-3-3-‏افزايش‏ ‏سرعت‏ ‏در‏ ‏شناسائي‏ ‏مسائل‏ ‏2-2-4- ‏طرح‏ ‏ريزي‏ ‏سازمان‏ ‏2-2-4-1-‏کاهش‏ ‏ارتقاع‏ ‏هرم‏ ‏سازمان‏ ‏2-2-4-2-‏تمرکز‏ ‏يا‏ ‏عدم‏ ‏تمرکز‏ ‏بيشتر‏ ‏2-2-4-3-‏بهبود‏ ‏هماهنگي‏ ‏2-2-4-4-‏شرح‏ ‏دقيق‏ ‏تري‏ ‏از‏ ‏وظايف‏ ‏2-2-4-5-‏افزايش‏ ‏کارکنان‏ ‏متخصص‏ ‏2-2-5- ‏مزایای‏ ‏به‏ ‏کارگیری‏ ‏سیستم‏ ‏های‏ ‏اطلاعات‏ ‏مدیریت‏ ‏ 2-2-5-1-‏مزاياي‏ ‏مستقيم‏ ‏2-2-5-2-‏مزاياي‏ ‏غير‏ ‏مستقيم‏ ‏2‏-2-6- ‏تعریف‏ ‏سیستم‏ ‏اطلاعات‏ ‏منابع‏ ‏انسانی‏ ‏تعریف‏ 1)‏2-2-7- ‏اجزای‏ ‏اصلی‏ ‏سيستم‏ ‏اطلاعات‏ ‏منابع‏ ‏انساني‏ ‏2-2-8-‏روند‏ ‏تکامل‏ ‏سيستم‏ ‏اطلاعات‏ ‏منابع‏ ‏انساني‏2-2-9-‏مراحل‏ ‏اصلي‏ ‏تهيه‏ ‏سيستم‏ ‏اطلاعات‏ ‏منابع‏ ‏انساني‏2-2-۱۰-‏ويژگي‏ ‏هاي‏ ‏سيستم‏ ‏اطلاعات‏ ‏منابع‏ ‏انساني‏2-2-۱۱-‏ابعاد‏ ‏سيستم‏ ‏های‏ ‏اطلاعات‏ ‏منابع‏ ‏انساني‏ ‏2-2-۱۱-1- ‏تحلیل‏ ‏سازمانی‏ ‏2-2-۱۱-2- ‏بانک‏ ‏داده‏ ‏ها‏ ‏2-2-۱۱-3- ‏مدیریت‏ ‏اطلاعات‏۲-۲-۱۱-۳-۱-‏اطلاعات‏ ‏موردنیاز‏ ‏جهت‏ ‏تجزیه‏ ‏وتحلیل‏ ‏منابع‏ ‏انسانی‏ ‏داخلی‏۲-۲-۱۱-۳-۲-‏اطلاعات‏ ‏موردنیاز‏ ‏تجزیه‏ ‏وتحلیل‏ ‏محیطی‏ ‏2-2-۱۱-4- ‏نگاه‏ ‏سیستمی‏ ‏2-2-12- ‏نقش‏ ‏و‏ ‏اهمیت‏ ‏سیستم‏ ‏های‏ ‏اطلاعات‏ ‏مدیریت‏ ‏منابع‏ ‏انسانی‏ ‏در‏ ‏سازمان‏ ‏۲-۲-۱۳-‏از‏ ‏دیگر‏ ‏مزایای‏ ‏سیستم‏ ‏های‏ ‏اطلاعات‏ ‏مدیریت‏ ‏منابع‏ ‏انسانی‏ ‏می‏ ‏توان‏ ‏به‏ ‏موارد‏ ‏زیر‏ ‏اشاره‏ ‏کرد‏ ‏۲-۲-۱۳-۱-‏كمك‏ ‏به‏ ‏فرايند‏ ‏تصميم‏ ‏گيري‏۲-۲-۱۳-۲-‏تسهيل‏ ‏و‏ ‏بهينه‏ ‏سازي‏ ‏نظارت‏ ‏وكنترل‏ ‏۲-۲-۱۳-۳-‏تسهيل‏ ‏فرايند‏ ‏مديريت‏ ‏منابع‏ ‏انساني‏۲-۲-۱۳-۴-‏وحدت‏ ‏رويه‏ ‏۲-۲-۱۳-۵-‏صرفه‏ ‏جويي‏ ‏و‏ ‏بهره‏ ‏وري‏۲-۲-۱۳-۶-‏تمركز‏ ‏زدايي‏۲-۲-۱۴- ‏مشكلات‏ ‏و‏ ‏موانع‏ ‏به‏ ‏كارگيري‏ ‏سيستم‏ ‏اطلاعات‏ ‏منابع‏ ‏انساني‏ ‏تحقیقات‏ ‏انجام‏ ‏شده‏ ‏در‏ ‏داخل‏ ‏و‏ ‏خارج‏ ‏از‏ ‏کشور‏ ‏۲-۳-۱- ‏تحقیقات‏ ‏انجام‏ ‏شده‏ ‏در‏ ‏مورد‏ ‏متغیر‏ ‏سیستم‏ ‏اطلاعات‏ ‏منابع‏ ‏انسانی‏ ‏در‏ ‏داخل‏ ‏کشور‏ ‏2-‏3-2- ‏تحقیقات‏ ‏انجام‏ ‏شده‏ ‏در‏ ‏مورد‏ ‏متغیر‏ ‏سیستم‏ ‏اطلاعات‏ ‏منابع‏ ‏انسانی‏ ‏در‏ ‏خارج‏ ‏کشور‏ ‏2-3-3- ‏تحقیقات‏ ‏انجام‏ ‏شده‏ ‏در‏ ‏مورد‏ ‏متغیر‏ ‏سبک‏ ‏رهبری‏ ‏دانشی‏ ‏در‏ ‏داخل‏ ‏کشور‏ : ‏2-3-4- ‏تحقیقات‏ ‏انجام‏ ‏شده‏ ‏در‏ ‏مورد‏ ‏متغیر‏ ‏سبک‏ ‏رهبری‏ ‏دانشی‏ ‏در‏ ‏خارج‏ ‏کشور‏ : ‏منابع‏ ‏فارسی‏منابع‏ ‏انگلیسی‏سیستم اطلاعات منابع انسانی‏ ‏سیستم اطلاعات مدیریت ‏نگرش سيستمي به جهت جامعيت بالقوه ، به يکپارچگي و هماهنگي اطلاعات موجود در سازمان کشيده مي شود و عاليترين نمود نگرش سيستمي به سازمآن ها ، به استقرار سيستمهاي اطلاعات مديريت منجر مي شود . اين سيستمها که گرد آوري و سازماندهي داده ها و توليد اطلاعات و انتقال آن را به مديران به انجام مي رسانند ،همچون ناظري مقتدر در تمامي سطوح سازمآن ها حضور يافته و حيطه معرفتي مدير را توسعه داده و بينش وي را براي اتخاذ تصميمات صحيح مهيا مي سازد ( طالقاني ،1382: 2 ) .‏به علت گستردگي و پيچيدگي موجود در سيستمها ، مديران اطلاعات و متخصصان اطلاعاتي به سيستمهاي اطلاعاتي يعني سيستمهايي که به کمک ابزار هاي رايانه اي و فن آوري اطلاعات به گرد آوري اطلاعات و پردازش سيستم ها مي پردازند روي آورده اند . البته سيستم هاي اطلاعاتي به آن نقطه نرسيده اند که بتوانند فکر کنند ، برنامه ريزي کنند و به چگونگي تغييرات واکنش دهند . هنوز چندين اتاق براي افراد که اين سيستم ها را اداره مي کنند وجود دارد . بايد توجه داشت که فقط يک اقليت کوچکي از اين افراد عملاً ‏سيستم هاي رايانه اي يا سيستم هاي فن آوري اطلاعات را طراحي مي کنند . تعدا ز يادي از اين افراد کاربر نهايي هستند مانند مديران ، کارکنان اداري و ديگران که از رايانه در زمينه هاي شغلي خود استفاده مي کنند ( کورتين Kortin‏ و همکاران ، 1998: 23 ) .‏انبوه اطلاعاتي که در پايگاههاي داده شرکتها ذخيره مي شود اکثراً آنقدر زياد هستند که براي مديران ، بي معني ( و غير قبل استفاده ) مي شوند . اين آثار ناشي از هرج و مرج در حجم انبوه اطلاعات ، نياز به يک سيستم اطلاعاتي براي رده بندي و تقسيم بندي آن براي استفاده هر چه بيشتر از آن را مبرا مي سازد .‏ سيستمهاي اطلاعاتي ريشه در تصاوير غار ها دارند و اعضاي يک قبيله با استفاده از اين سيستمهاي بسيار اوليه داد و ستد هاي خود را انجام مي دادند . وقتي ميزان دادوستدها اندك و تعداد افرادي كه بايكديگر ارتباط برقرار مي كنند انگشت شمار باشد ميتوان كارهارابا استفاده از اين سيستمها انجام داد ، اما چنانچه ميزان معاملات افزايش افزايش پيدا کند و افراد بيشتري نيز در اين فعاليتها در گير شوند سيستمهاي مورد استفاده بايد به مراتب پيشرفته تر باشد. ( بهان ، 1387 : 6 ) .‏ بايد توجه داشت که سيستم هاي اطلاعاتي با مديريت اطلاعات تفاوت دارند ، بطوريکه سيستم هاي اطلاعاتي در خدمت مديريت اطلاعات تحت عنوان سيستم هاي اطلاعات مديريت قرار گرفته و از آن استفاده مي کند . سيستمهاي اطلاعاتي به معني گرد آوري ، ذخيره ، پردازش ، پردازش اشاعه و استفاده از اطلاعات است اين مساله به نرم افزار و يا سخت افزار محدود نمي شود بلکه اهميت انسان و هدفهايش را در استفاده از فن آوري ، ارزشها و معيار هايي که در اين انتخاب به کار مي رود ، همچنين ارزيابي نهايي از اينکه اين ابزار وسيله ي براي رسيدن به هدفهايش بوده اند يا خير را در بر مي گيرد. در صورتي که هدف از مديريت اطلاعات ارتقاي کار آيي سازمان از طريق تقويت تواناييهاي آن براي برآوردن نياز هاي دروني و بروني آن در يک وضعيت فعال و پويا ، تثبيت شده است . امروزه مديران ارزش رقابتي و استراتژيکي سيستمهاي اطلاعاتي را به خوبي تشخيص مي دهند . در ميان سرمايه هاي يک سازمان اعم از نيروي انساني ، و براي تماس و اطلاع رساني از سيستم هاي کامپيوتري استفاده مي شود . اين سيستم اطلاعاتي موجب خواهد شد که تماس هاي بين مقامات بالا و پايين سازمان با کارايي بيشتري صورت گيرد . براي مثال ، رئيس شرکت معروف مايکرو سافت ، از طريق سيستم پست الکترونيکي شرکت ، به صورت منظم با کارکنان در تماس است ؛ او هر روز به تعداد زيادي از پيام ها پاسخ مي دهد . در شرکت زيراکس هر ماه از 40 هزار مشتري نظر خواهي مي شود ، اين داده ها جمع آوري و خلاصه مي شوند و نتيجه به مقامات بالاي سازمان داده مي شود( طالقاني ،1382: 2 ۷). 
منتشر شده در
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیشینه و مبانی نظری وضعیت اجتماعی واقتصادی زنان سرپرست 157973
 • پیشینه و مبانی نظری وضعیت اجتماعی واقتصادی زنان سرپرست پیشینه و مبانی نظری وضعیت اجتماعی واقتصادی زنان سرپرست دانلود پیشینه و مبانی نظری وضعیت اجتماعی واقتصادی زنان سرپرست پیشینه مبانی نظری وضعیت اجتماعی واقتصادی زنان سرپرست پیشینه مبانی نظری
 • عمومی و متفرقه پاورپوینت رفتار سازمانی مبتنی بر آموزه های دینی 62038
 • پاورپوینت رفتار سازمانی مبتنی بر آموزه های دینی رفتار سازمانی مبتنی بر آموزه های دینی دانلود پاورپوینت رفتار سازمانی مبتنی بر آموزه های دینی رفتار سازمانی مبتنی آموزه های دینی پاورپوینت رفتار سازمانی مبتنی آموزه دینی
 • عمومی و متفرقه تحقیق در مورد تکنولوژی برنج هیبرید 15998
 • تحقیق در مورد تکنولوژی برنج هیبرید تکنولوژی برنج هیبرید دانلود تحقیق در مورد تکنولوژی برنج هیبرید تکنولوژی برنج هیبرید تحقیق مورد تکنولوژی برنج هیبرید
 • عمومی و متفرقه پاورپوینت روانشناسي كودك 60582
 • پاورپوینت روانشناسي كودك روانشناسي كودك دانلود پاورپوینت روانشناسي كودك روانشناسي كودك پاورپوینت روانشناسي كودك
 • عمومی و متفرقه پاورپوینت HAZOP 112997
 • پاورپوینت HAZOP HAZOP دانلود پاورپوینت HAZOP HAZOP پاورپوینت HAZOP
 • عمومی و متفرقه پاورپوینت در مورد اهمیت آموزش و پرورش پیش دبستانی 7443
 • پاورپوینت در مورد اهمیت آموزش و پرورش پیش دبستانی اهمیت آموزش و پرورش پیش دبستانی دانلود پاورپوینت در مورد اهمیت آموزش و پرورش پیش دبستانی اهمیت آموزش پرورش پیش دبستانی پاورپوینت مورد اهمیت آموزش پرورش دبستانی

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *