مبانی نظری و پیشینه تحقیق مبانی نظری روش تحلیل پوشش داده ها (DEA) 160629

کد فایل 160629 دسته مبانی نظری و پیشینه تحقیق نوع فایل تحقیق تعداد مشاهده 1096 فرمت فایل دانلودی .zip فرمت فایل اصلی .doc تعداد صفحات 39 حجم فایل 0 بایت 0 0

دانلود

لینک دانلود و خرید پایین دسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 39 صفحه قسمتی از متن word (..doc) :  ‏روش‏ ‏تحلیل‏ ‏پوشش‏ ‏داده‏ ‏ها‏ ‏2-2-13 ‏اندازه‏ ‏گیری‏ ‏کارایی‏ ‏با‏ ‏روش‏ ‏تحلیل‏ ‏پوششی‏ ‏داده‏ ‏ها‏2-2-13-1 ‏روش‏ ‏تابع‏ ‏مرزی‏ ‏تصادفی‏2-2-13-2 ‏روش‏ ‏تحلیل‏ ‏پوششی‏ ‏داده‏ ‏ها‏2-2-14 ‏تحلیل‏ ‏پوششی‏ ‏داده‏ ‏ها‏2-2-15 ‏انواع‏ ‏مدلهای‏ ‏تحلیل‏ ‏پوششی‏ ‏داده‏ ‏ها‏الف‏) ‏مدل‏ CCR‏ ‏در‏ ‏ماهیت‏ ‏ورودی‏ب‏) ‏مدل‏ BCC‏ ‏در‏ ‏ماهیت‏ ‏ورودی‏ج‏) ‏مدل‏ BCC‏ ‏بدون‏ ‏ورودی‏د‏) ‏مدل‏ ‏رتبه‏ ‏بندی‏ MAJ‏ ‏2-2-16 ‏مزایای‏ ‏روش‏ ‏تحلیل‏ ‏پوششی‏ ‏داده‏ ‏ها‏2-2-17 ‏معایب‏ DEA‏2-2-18 ‏ویژگیهای‏ ‏تحلیل‏ ‏پوششی‏ ‏داده‏ ‏ها‏2-2-19 ‏قابلیتهای‏ ‏کاربردی‏ ‏تحلیل‏ ‏پوششی‏ ‏داده‏ ‏ها‏2-2-20 ‏رتبه‏ ‏بندى‏ ‏در‏ ‏روش‏ ‏تحلیل‏ ‏پوششی‏ ‏داده‏ ‏ها‏روش‏ ‏اندرسون‏- ‏پیترسون‏ ‏2-3 ‏پیشینه‏ ‏تحقیق‏2-3-1 ‏تحقیقات‏ ‏خارجی‏2-3-2 ‏تحقیقات‏ ‏داخلی‏-6 ‏فهرست‏ ‏منابع‏ ‏و‏ ‏مآخذ‏5-6-1 ‏منابع‏ ‏فارسی‏5-6-2 ‏منابع‏ ‏انگلیسی‏:‏روش تحلیل پوشش داده ها ‏روش تحلیل پوشش داده ها (DEA‏) که رویکرد ناپارامتریک برآورد توابع مرزی است برای اولین بار توسط چارنز، کوبر و رودز (1987) معرفی شد. این محققین مفاهیم پیشنهادی فارل را رواج دادند و از آن پس در مقالات زیادی این روش به کار گرفته شد. در این روش بدون در نظر گرفتن شکل تبعی خاصی برای توابع، از برنامه ریزی خطی (LP‏). Linear programming‏ و در نظر گرفتن نهاده ها و ستانده های بسیار متفاوت استفاده شده است و اقدام به یک سری بهینه یابی می شود و مقدار کارایی واحدهای مورد بررسی تحت دو فرض بازدهی ثابت و متغیر به مقیاس تعیین می شود. در روش DEA‏ شکل های متفاوتی مانند شکل نسبی، شکل فزاینده و شکل پوششی (یا فراگیر) وجود دارد که در هرکدام از اینها در تعیین کارایی واحدهای مورد بررسی به روش خاصی عمل می شود. به این منظور از روش های مختلفی مانند یک مرحله ای، دو مرحله ای و چند مرحله ای استفاده می شود.‏دو مدل بسیار اساسی در روش DEA‏ وجود دارد که به مدل های CCR‏ و BCC‏ معروف هستند که به ترتیب معرفی می شوند. اگر فرض شود که بانکی دارای n‏ شعبه بود و هرکدام از شعب با استفاده از m‏ نهاده مقدار r‏ ستانده را تولید کنند در این حالت میزان کارایی فنی یک شعبه منفرد با نام DMU‏ به شرح زیر است:‏در این مدل که با فرض بازدی ثابت به مقیاس CRS‏1. constant returns to scale ‏ و با نگرش به نهاده ها طراحی شده است، λ‏یک بردارN*1‏ شامل اعداد ثابت است که وزنهای مجموعه مرجع را برای شعب ناکارا نشان می دهد. مقادیر اسکالر به دست آمده برای θ‏کارایی واحدها خواهد بود که شرط 1‏≥‏ θ‏ را تامین می کند. مدل برنامه ریزی خطی فوق بایستی N‏بار و هر بار برای یکی از شعب حل شود و در نتیجه میزان کارایی برای هر شعبه به دست می آید. اگر 1= θ‏باشد به این معنی است که شعبه مورد نظر روی مرز تولید یکسان (تولید مرزی) بوده و بنا به نظریه فارل دارایی کارایی صد در صد است. اما فرض بازدهی ثابت به مقیاس زمانی مناسب است که همه واحدها در مقیاس بهینه عمل نمایند (در قسمت منحنی هزینه متوسط بلند مدت) ولی مسایل متفاوتی نظیر اثرات رقابتی محدودیت ها کارکردهای ضعیف مدیریتی و نظیر اینها باعث می شود که واحدها در مقیاس بهینه فعالیت نکنند از این رو بانکر چانز و کوپر مدل قبلی CCR‏ را به گونه ای بسط دادند که بازدهی متغیر به مقیاس VRS‏2. variable returns to scale ‏ را نیز در نظر بگیرد. می توان مدل BCC‏ را با افزودن یک قید تحدب به شکل N’I λ=1‏به جای λ≥0‏به دست آورد. برای محاسبه کارایی مقیاس یک شعبه باید از هر دو مدل CRS‏ (هدف بلند مدت) و VRS‏ (هدف کوتاه مدت) استفاده کرد و با تقسیم کارایی بدست آمده از حالت CCR‏ برحالت BCC‏ کارایی مقیاس شعبه مورد نظر به دست می آید. مهمترین ایراد روش DEA‏ در نظر نگرفتن عوامل تصادفی است. (حقیقت و نصیری، 1382)‏کارآيي يکي از مهمترين شاخصهاي ارزيابي عملکرد بهينه واحدهاي اقتصادي است. هر چند تعاريف متعددي از کارآيي ارائه مي شود؛ اما وجه اشتراک آنها اين است که واحدي کارآست که از ترکيب داده هاي معين بيشترين ستانده را به دست آورد. اگر اثرات منفي فعاليتهاي واحد نيز به صورت ستانده منفي در نظر گرفته شود، تعاريف متفاوت کارآيي شبيه يکديگر مي شوند. با استفاده از اين رويکرد مي توان کارآيي داخلی واحد(کارایی خصوصی) و کارآيي خارجی(کارآیی اجتماعی) آنرا تفکیک نمود. کارآيي داخلي به بهينه بودن اقدامات واحد با فرض محدوديتهاي نهادي وارده بر واحد مربوط مي شود. بدين معني که واحد در شرايط موجود چگونه عمل کرده است؟ کارآيي خارجي به بهينه بودن اثرات فعاليتهاي واحد در اقتصاد مربوط مي شود. به عبارت ديگر منافع خصوصي در کارآيي داخلي و منافع اجتماعي در کارآيي خارجي مدنظر قرار مي گيرد. اينکه چگونه مي توان کارآيي خصوصي را در راستاي کارآيي اجتماعي قرار داد، يکي از موضوعات اساسي اقتصاد است.  
منتشر شده در
 • عمومی و متفرقه پاورپوینت در مورد آرا تربیتی در یونان و روم باستان 58205
 • پاورپوینت در مورد آرا تربیتی در یونان و روم باستان آرا تربیتی در یونان و روم باستان دانلود پاورپوینت در مورد آرا تربیتی در یونان و روم باستان آرا تربیتی یونان روم باستان پاورپوینت مورد تربیتی یونان باستان
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیشینه و مبانی نظری شکاف دیجیتالی 67063
 • پیشینه و مبانی نظری شکاف دیجیتالی پیشینه و مبانی نظری شکاف دیجیتالی دانلود پیشینه و مبانی نظری شکاف دیجیتالی پیشینه مبانی نظری شکاف دیجیتالی پیشینه مبانی نظری شکاف دیجیتالی
 • عمومی و متفرقه پاورپوینت پرستاری کودکان 142110
 • پاورپوینت پرستاری کودکان پرستاری کودکان دانلود پاورپوینت پرستاری کودکان پرستاری کودکان پاورپوینت پرستاری کودکان
 • عمومی و متفرقه پاورپوینت در مورد اخلاق حرفه ای در ورزش 65680
 • پاورپوینت در مورد اخلاق حرفه ای در ورزش اخلاق حرفه ای در ورزش دانلود پاورپوینت در مورد اخلاق حرفه ای در ورزش اخلاق حرفه ورزش پاورپوینت مورد اخلاق حرفه ورزش
 • عمومی و متفرقه پاورپوینت درباره بیمه اشخاص 106531
 • بیمه اشخاص حوادث عمر انفرادی مشاغل درمانی خطر
 • عمومی و متفرقه پاورپوینت بازنگري تيپ بندي دانشگاهها 65096
 • پاورپوینت بازنگري تيپ بندي دانشگاهها بازنگري تيپ بندي دانشگاهها دانلود پاورپوینت بازنگري تيپ بندي دانشگاهها بازنگري تيپ بندي دانشگاهها پاورپوینت بازنگري بندي دانشگاهها

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *