طرح کارآفرینی طرح توجيهي و کارآفرینی طرح شرکت تولید و اجرای قالب های فلزی 5479

کد فایل 5479 دسته طرح کارآفرینی نوع فایل تحقیق تعداد مشاهده 4331 فرمت فایل دانلودی فرمت فایل اصلی word تعداد صفحات 119 حجم فایل 1.2 مگابایت 0 0

دانلود

مشخصات فایلعنوان: طرح توجيهي و کارآفرینی طرح شرکت تولید و اجرای قالب های فلزی قالب بندی:وردتعداد صفحات: 119فهرست مطالب عنوان صفحهپیشگفتار مقدمه فصل اول:کلیات شناخت 1-1- مشخصات متقاضیان طرح 2-1- معرفی اجمالی پروژه 3-1- معرفی محصول 4-1-سوابق تولید 5-1-کاربرد محصول 6-1-مصرف کنندگان 7-1- استانداردهای محصولات تولیدی فصل دوم:بررسی کلی طرح 1-2-فرایند تولید: 2-2-نمودارفرایند تولید 3-2-مواد اولیه ومنابع تامین آن 4-2-ابزار و وسایل مورد نیازطرح 5-2- زمان بندی اجرای طرح 6-2- ظرفیت تولید 7-2-جایابی ومحل اجرای طرح 8-2- کنترل کیفیت محصولات تولیدی فصل سوم:بازار و بازاریابی – تعریف بازاریابی بازاريابي صنعتي بازاریابی چند سطحی فصل چهارم:بررسی اقتصادی طرح 1-4- نیروی انسانی مورد نیاز 2-4- حقوق ودستمزد 3-4- شرح وظایف پرسنل 4-4- سازماندهی نیروی انسانی 5-4- زمین مورد نیازطرح 6-4-ساختمانهای اداری 7-4- ساختمان واحد تولید 8-4- هزینه ساختمان سازی ومحوطه سازی 9-4- پلان طرح 10-4-انرژی برق 11-4- انرژی آب 12-4- سوخت 13-4-تاسیسات حرارتی 14-4- تاسیسات برودتی 16-4- تاسیسات تهویه و اطفاع حریق فصل پنجم:بررسی مالی طرح 1-5- سرمایه کل ومنابع تامین آن 2-5- سرمایه ثابت 3-5- سرمایه درگردش 4-5- هزینه تولید سالیانه طرح 5-5- هزینه ثابت و متغیر 6-5-محاسبه نقطه سربه سر تولید: 7-5- محاسبه قیمت تمام شده محصول 8-5- محاسبه قیمت فروش محصول 9-5- محاسبه سود ناخالص 10-5- محاسبه سودخالص طرح 11-5- محاسبه دوره برگشت سرمایه 12-5- توجیه اقتصادی طرح منابع و مآخذ پیشگفتار:كارآفريني : واژه كارآفريني از كلمه فرانسوي Entreprendre به معناي ” متعهدشدن ” نشاُت گرفته اسـت. بنابـر تعريف واژنامه دانشگـاهي وبستر : كارآفرين كسي است كه متعهد مي شود مخاطره هـاي يك فعاليت اقتصادي را سازماندهي ، اداره و تقبل كند.اقتصاد دانان نخستين كساني بودند كه در نظريه هاي اقتصادي خود به تشريح كارآفرين و كارآفريني پرداختند. ژوزف شومپــيتر كارآفرين را نيــروي محركــه اصلي در توسعه اقتصادي مي داند و مي گويد: نقش كارآفرين نوآوري است . از ديدگاه وي ارائه كالايي جديد ، ارائه روشي جديد در فرآيند توليد ، گشايش بازاري تازه ، يافتن منابع جديد و ايجاد هرگونه تشكيلات جديد در صنعت و… از فعاليت هاي كارآفرينان است. كـرزنر نيز كـه از استــادان اقتصاد دانشگاه نيويورك مي باشد كارآفريني را اين گونه تشريح مي كند : كارآفريني يعني ايجاد سازگاري و هماهنگي متقابل بيشتر در عمليات بازارها.كارآفريني سازماني : فرآيندي است كه در ان محصولات يا فرآيند هاي نوآوري شده از طريق القاء و ايجاد فرهنگ كارآفرينانه در يك سازمان از قبل تاُسيس شده ، به ظهـور مي رسند.به تعريفــي ديگر : فعاليتهـاي كارآفرينانـه فعاليت هايي است كه از منابـع و حمـايت سازماني به منظور دستيابي به نتايج نـوآورانه برخـوردار مي باشد.كارآفرين سازماني: كسي كه تحت حمايت يك شركت ، محصولات ، فعاليتها و تكنولوژي جديد را كشف و به بهره داري مي رساند.كارآفريني : فرآينــدي است كه منجر به ايجــاد رضايتمندي و يا تقاضاي جديد مي گردد.كارآفريني عبارتسـت از فرآينـد ايجـاد ارزش از راه تشكيل مجموعهُ منحصر به فردي از منابع به منظور بهره گيري از فرصتها.كارآفرين (مستقل) : فردي كه مسوُليت اوليه وي جمع آوري منابع لازم براي شروع كسب و كار است و يا كسي كه منابع لازم براي شروع و يا رشد كسب و كاري را بسيج مي نمايد و تمركز او بر نواوري و توسعه فرآيند ، محصول يا خدمات جديد مي باشد. به عبارت ديگر ، كارآفرين فردي است كه يك شركت را ايجاد و اداره مي كند و هدف اصلي اش سود آوري و رشد است . مشخصه اصلي يك كارآفرين ، نوآوري مي باشد.كارآفرين شركتي : كارآفريني شركتي به مفهوم تعهد شركت به ايجاد و معرفي محصولات جديد و نظام هاي سازماني نوين است.ويژگيهاي شخصيتي كارآفرينان : ديويد مك كللند از استادان روانشناسي دانشگاه هاروارد آمريكا كه اولين بار “نظريه روانشناسي توسعه اقتصادي” را مطرح نمود ، معتقد است كه عامل عقب ماندگي اقتصادي در كشور هاي در حال توسعه مربوط به عدم درك خلاقيت فردي است بنابر عقيده ايشان با يك برنامه صحيح تعليم و تربيت مي توان روحيه كاري لازم را در جوامع تقويت نمود ، به گونه اي كه شرايط لازم براي صنعتي شدن جوامع فراهم آيد.كارلند و همكارانش اهم ويژگيهايي را كه در مورد كارآفرينان مورد بررسي واقع و تاُييد شده بودند ، جمع آوري نمودند كه اهم آنها عبارتند از:- نياز به توفيق- تمايل به مخاطره پذيري- نياز به استقلال- كارآفرينان داراي مركز كنترل دروني هستند.- خلاقيتمقدمه :ابعاد، شكل و راستاي دالها، تيرها و ديگر اعضاي سازه اي بتني به دقت ساخت قالبها بستگي دارد. قالبها بايد با ابعاد صحيح ساخته شوند، جهت حفظ شكل مورد نظر بتن در زير بارهاي ساختماني از صليب كافي برخوردار باشند، براي حفظ راستاي اعضاي بزرگ به اندازه كافي پايدار و مقاوم باشند و طوري به شكل اساسي ساخته شوند كه بدون از دست دادن دقت ابعادي خود تاب تحمل جابجايي و استفاده مجدد را داشته باشند. قالب بندي بايد تا زماني كه بتن مقاومت كافي كه بتن مقاومت كافي جهت تحمل وزن خود را كسب نكرده است.در جاي خود باقي بماند، در غير اين صورت امكان آسيب ديدگي سازه تمام شده وجود دارد.كيفيت رويه سطحي بتن تحت تأثير مصالح قالب قرار دارد. براي مثال چنانچه با استفاده از يك روكش بافت دار ايجاد يك روية نقش دار يا بافت دار مورد نظر باشد، بايداين روكش را به درستي حمايت كرد، تا امكان تغيير شكل خمشي و ايجاد فرورفتگي در سطح بتن وجود نداشته باشد. تركيب صحيح مصالح قالب و روغن و يا هر ماده رهاساز ديگر مي تواند به حذف سوراخهاي ناشي از حبابهاي هوا يا ديگرنقايص سطحي بتن در جا كمك می کند.و .. .
منتشر شده در
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیشینه و مبانی نظری مقایسه توانایی علمی دانش آموزان با دانش آموزان دیگر هم کلاسی 157881
 • پیشینه و مبانی نظری مقایسه توانایی علمی دانش آموزان با دانش آموزان دیگر هم کلاسی پیشینه و مبانی نظری مقایسه توانایی علمی دانش آموزان با دانش آموزان دیگر هم کلاسی دانلود پیشینه و مبانی نظری مقایسه توانایی علمی دانش آموزان با دانش آموزان دیگر هم کلاس
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مبانی نظری وپیشینه تحقیق صمیمیت زناشویی 137551
 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق صمیمیت زناشویی مبانی نظری وپیشینه تحقیق صمیمیت زناشویی دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق صمیمیت زناشویی مبانی نظری وپیشینه تحقیق صمیمیت زناشویی مبانی نظری وپیشینه تحقیق صمیمیت زناشویی
 • عمومی و متفرقه پاورپوینت اصول برنامه ريزي آموزشي 63139
 • پاورپوینت اصول برنامه ريزي آموزشي اصول برنامه ريزي آموزشي دانلود پاورپوینت اصول برنامه ريزي آموزشي اصول برنامه ريزي آموزشي پاورپوینت اصول برنامه ريزي آموزشي
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق پژوهش تحقیقات داخلی وخارجی استراتژی رقابتی و سهم بازار شرکت ها 156587
 • پژوهش تحقیقات داخلی وخارجی استراتژی رقابتی و سهم بازار شرکت ها پژوهش تحقیقات داخلی وخارجی استراتژی رقابتی و سهم بازار شرکت ها دانلود پژوهش تحقیقات داخلی وخارجی استراتژی رقابتی و سهم بازار شرکت ها پژوهش تحقیقات داخلی وخارجی استراتژی رقابتی سهم
 • عمومی و متفرقه پاورپوینت در مورد اکسیورزیس 7365
 • پاورپوینت در مورد اکسیورزیس اکسیورزیس دانلود پاورپوینت در مورد اکسیورزیس اکسیورزیس پاورپوینت مورد اکسیورزیس
 • عمومی و متفرقه پاورپوینت درآمد عملياتي 141957
 • پاورپوینت درآمد عملياتي درآمد عملياتي دانلود پاورپوینت درآمد عملياتي درآمد عملياتي پاورپوینت درآمد عملياتي

  دیدگاهی بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *